19006172

Ốm đau trong tháng đầu đóng bảo hiểm được hưởng chế độ gì?

Ốm đau trong tháng đầu đóng bảo hiểm được hưởng chế độ gì?

Nếu tôi bị ốm đau (mổ ruột thừa) trong tháng đầu đóng bảo hiểm thì có được hưởng chế độ gì từ bảo hiểm xã hội hay không? Tôi được nghỉ bao lâu và mức hưởng được tính như thế nào? Sau đó có được nghỉ dưỡng sức hay không?Dịch vụ tư vấn chế độ ốm đau trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, ốm đau trong tháng đầu đóng bảo hiểm được hưởng chế độ gì?

Căn cứ Khoản 1 Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 25. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

1. Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.”

Theo đó, bạn đã kê khai đóng bảo hiểm và bị ốm đau trong tháng đầu tiên đóng bảo hiểm thì vẫn được hưởng chế độ nếu bạn được nghỉ theo chỉ định của cơ sở y tế có thẩm quyền.

Tuy nhiên, bạn sẽ không được hưởng chế độ nếu bị ốm đau trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Thứ hai, về thời gian được hưởng chế độ ốm đau

Căn cứ Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;…”

Theo đó, trường hợp của bạn là mổ ruột thừa nên được xác định là ốm thường. Số ngày nghỉ được tính hưởng chế độ tối đa của bạn là 30 ngày làm việc; số ngày nghỉ cụ thể sẽ theo chỉ định của bác sĩ được ghi trên giấy ra viện hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội . 

Thứ ba, về mức hưởng chế độ ốm đau

Khoản 1 và Khoản 4 Điều 28 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định

“Điều 28. Mức hưởng chế độ ốm đau

1. Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

… 4. Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày”.

Theo đó, mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng

75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng mà bạn đóng bảo hiểm / 24 ngày

Thứ tư, về vấn đề nghỉ hưởng dưỡng sức

Khoản 1 Điều 29 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 29. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

1. Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước”.

Bên cạnh đó, Điều 7 Thông tư 59/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 7. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Người lao động đã hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm, kể cả người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo quy định tại Điều 29 của Luật bảo hiểm xã hội”.

Theo đó, bạn sẽ được nghỉ dưỡng sức sau ốm đau nếu đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

– Đã hưởng chế độ ốm đau từ đủ 30 ngày trở lên trong năm;

– Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi

Nếu còn vướng mắc xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến về chế độ ốm đau 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

--> Nghỉ hưởng chế độ ốm đau có phải đóng bảo hiểm y tế?