19006172

Ốm sau khi nộp đơn xin nghỉ việc còn được hưởng chế độ ốm đau không?

Ốm sau khi nộp đơn xin nghỉ việc còn được hưởng chế độ ốm đau không?

Tôi dự định nghỉ ở công ty trước khi hết hạn hợp đồng có thời hạn 2 năm để đổi công việc khác luôn. Tôi nghỉ luôn từ đầu tháng 2 nên đầu tháng 1 đã nộp đơn xin nghỉ việc để báo trước rồi. Vậy trong tháng 1 này tôi đau ốm thì có được nhận chế độ hay không?Nộp đơn xin nghỉ việc

Tư vấn chế độ ốm đau:

Về vấn đề hưởng ốm sau khi nộp đơn xin nghỉ việc; Tổng đài tư vấn xin được trả lời như sau:

Điều 3 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 3. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ- CP được hưởng chế độ ốm đau trong các trường hợp sau:

a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động hoặc điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

b) Người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

c) Lao động nữ đi làm trước khi hết thi hạn nghỉ sinh con mà thuộc một trong các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.”

[…] 2. Không giải quyết chế độ ốm đau đối với các trường hợp sau đây:

a) Người lao động bị ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ- CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất và Nghị định số 126/2015/NĐ- CP ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ- CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất. 

Nộp đơn xin nghỉ việc

Tư vấn chế độ ốm đau trực tuyến 24/7: 1900 6172

b) Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

c) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định của pháp luật lao động; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.”

Bạn đã nộp đơn xin nghỉ việc nhưng trong tháng 1/2021 bạn vẫn tham gia BHXH bắt buộc. Do vậy khoảng thời gian ốm đau trong tháng 1 mà không phải tai nạn lao động hoặc bạn điều trị thương tật, bệnh tật tái phát do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh thì bạn được hưởng chế độ ốm đau.bạn được hưởng chế độ ốm đau theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết:

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng chế độ gì khi bị ốm đau?

Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của quân nhân chuyên nghiệp

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam