19006172

Phụ cấp trách nhiệm có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Nội dung câu hỏi:

Xin chào Tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi về phụ cấp trách nhiệm có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Tôi là công nhân chức vụ trưởng nhóm. Nghe luật đóng bảo hiểm mới được tính như sau lương cơ bản cộng tiền trách nhiệm của trưởng nhóm ra số tiền đóng bảo hiểm. Lương của tôi khi ký hợp đồng là 3.990.000 đồng cộng tiền trách nhiệm 700.000 đồng nữa là tôi phải đóng bảo hiểm là 496.000 đồng có đúng không? Vậy có phải tiền căn cứ đóng bảo hiểm có cả phụ cấp trách nhiệm? Và cách tính như thế nào?Phụ cấp trách nhiệmTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVới câu hỏi về phụ cấp trách nhiệm có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Quy định pháp luật về phụ cấp lương phải đóng bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 6, Quy trình được ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định:

“2. Tiền lương do đơn vị quyết định

2.1. Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về HĐLĐ, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

Phụ cấp lương theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong HĐLĐ chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.”

Theo quy định nêu trên, phụ cấp lương phải đóng bảo hiểm xã hội trước đây được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH. Tuy nhiên, Thông tư này đã được thay thế bằng Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH. Cụ thể, các khoản phụ cấp được quy định tại điểm b khoản 5 Điều 3 Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH như sau:

“Điều 3. Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động

5. Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được quy định như sau:

b) Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên như sau:

b1) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

b2) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.”

Như vậy, các khoản phụ cấp lương tại thời điểm hiện nay sẽ nằm trong các khoản tiền làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Phụ cấp trách nhiệm có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 30, Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH và Khoản 2, Điều 6, Quy trình được ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH các khoản phụ cấp theo lương tính BHXH bao gồm những khoản sau:

  1. Phụ cấp chức vụ, chức danh;
  2. Phụ cấp trách nhiệm;
  3. Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
  4. Phụ cấp thâm niên;
  5. Phụ cấp khu vực;
  6. Phụ cấp lưu động;
  7. Phụ cấp thu hút
  8. Các phụ cấp có tính chất tương tự.

Theo đó, từ ngày 1/1/2018 tới thời điểm hiện tại, phụ cấp trách nhiệm vẫn là một trong những khoản phụ cấp được tính làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hàng tháng.

Mức đóng bảo hiểm hàng tháng của người lao động hiện nay.

Về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Mức đóng bảo hiểm của người lao động và người sử dụng lao động. Được biết hàng tháng NLĐ sẽ phải đóng 10,5% và NSDLĐ đóng là 21,5% trên mức tiền lương, phụ cấp, các khoản bổ sung khác làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. trong 10.5% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm của người lao động có 8% đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; 1.5% đóng tiền bảo hiểm y tế và 1% đóng tiền bảo hiểm thất nghiệp. Cụ thể, bạn có thể tham khảo bảng dưới đây:

Tên loại bảo hiểm & tên quỹ thành phần Mức đóng (%)
Doanh nghiệp Người lao động Người lao động là công dân nước ngoài
Bảo hiểm Xã hội Quỹ ốm đau và thai sản 3% 0 0
Quỹ hưu trí và tử tuất 14% 8% 8% (áp dụng từ ngày 01/01/2022)
Bảo hiểm Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 0.5% (0.3% đối với DN thỏa mãn điều kiện) 0 0
Bảo hiểm Y tế Quỹ bảo hiểm y tế 3% 1.5% 1.5%
Bảo hiểm Thất nghiệp Quỹ bảo hiểm thất nghiệp 1% 1% x
Tổng cộng 21.5% (21.3%đối với DN thỏa mãn điều kiện) 10.5% 9.5%
(Ghi chú: “0” là: Không có trách nhiệm đóng; “x” là: Không bắt buộc tham gia)

Theo như thông tin bạn cung cấp mức lương khi ký hợp đồng là 3.990.000 đồng; tiền trách nhiệm 700.000 đồng bằng 4.690.000 đồng. Vậy mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng của bạn sẽ bao gồm tiền lương theo thỏa thuận và phụ cấp trách nhiệm bằng: 492.450 đồng.

Phụ cấp trách nhiệm

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Trong trường hợp của bạn, phụ cấp trách nhiệm cũng được tính là 1 trong những khoản tiền làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Hàng tháng người lao động như bạn sẽ phải đóng 10,5% và người sử dụng lao động đóng là 21,5% trên mức lương bao gồm tiền lương chính và phụ cấp trách nhiệm của bạn.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về mức đóng bảo hiểm của người lao động tại bài viết:

Trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về: Phụ cấp trách nhiệm có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam