19006172

Quy định về mức hưởng BHYT dành cho hộ cận nghèo

Quy định về mức hưởng BHYT dành cho hộ cận nghèo

Em muốn tư vấn quy định về mức hưởng BHYT dành cho hộ cận nghèo. Vợ em hiện tại đang bị bệnh nhưng vợ em có bảo hiểm y tế cận nghèo vậy khi khám chữa bệnh có tốn tiền không ạ? Hay sẽ được bảo hiểm chi trả hết? Nếu vợ em bị bệnh diễn biến nặng thì bệnh viện có cho chuyển lên tuyến trên để điều trị không hay mình phải tự đi lên những bệnh viện khác để điều trị? Em cảm ơn!mức hưởng BHYT dành cho hộ cận nghèo

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, quy định về mức hưởng BHYT dành cho hộ cận nghèo

Căn cứ quy định tại Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

d) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho mt ln khám bệnh, chữa bệnh thp hơn 15% mức lương cơ sở;

e) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2, khoản 12 Điều 3 và khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định này;”

Như vậy, khi vợ bạn có BHYT dành cho gia đình đình hộ cận nghèo. Nếu vợ bạn đi khám chữa bệnh thì vợ bạn sẽ được hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến thuộc phạm vi chi trả BHYT; 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã và chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

Thứ hai, điều kiện để người bệnh được chuyển lên truyến trên

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư 14/2014/TT-BYT như sau:

“Điều 5. Điều kiện chuyển tuyến

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Bệnh không phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt hoặc bệnh phù hợp với năng lực chẩn đoán và điều trị, danh mục kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt nhưng do điều kiện khách quan, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó không đủ điều kiện để chẩn đoán và điều trị;

b) Căn cứ vào danh mục kỹ thuật đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về y tế phê duyệt, nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn;

c) Trước khi chuyển tuyến, người bệnh phải được hội chẩn và có chỉ định chuyển tuyến (trừ phòng khám và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến 4).”

Như vậy, đối với trường hợp của vợ bạn, nếu vợ em bị bệnh diễn biến nặng thì bệnh viện có thể chuyển tuyến khi bệnh viện không đủ điều kiện về chuyên môn, kỹ thuật. Việc xác định bệnh viện có đủ điều kiện về chuyên môn, kỹ thuật hay không phụ thuộc vào bệnh của vợ bạn và năng lực chuẩn đoán, điều trị và danh mục cơ sở kỹ thuật của bệnh viện đã được cơ quan nhà nước phê duyệt. Nếu gia đình bạn không yên tâm thì có thể tự đi lên tuyến trên điều trị hoặc chuyển tuyến theo yêu cầu của gia đình. Nhưng trong trường hợp này thì vợ bạn được xác định khám, chữa bệnh trái tuyến.

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Thẻ BHYT cận nghèo có được hỗ trợ tiền đi lại khi chuyển tuyến không?

Mức hưởng BHYT khi khám bệnh trái tuyến