19006172

Quyền lợi BHYT theo đối tượng hộ cận nghèo năm 2023?

Quyền lợi BHYT theo đối tượng hộ cận nghèo năm 2023?

Cho tôi hỏi một chút là tôi tham gia BHYT theo đối tượng hộ cận nghèo thì khi đi KCB sẽ được hưởng quyền lợi gì ạ và có được hỗ trợ mức đóng không? Trường hợp tôi đi khám ở bệnh viện tư thì thẻ BHYT của tôi có được sử dụng không ạ? Tôi xin cảm ơn.BHYT theo đối tượng hộ cận nghèo

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn . Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, quyền lợi BHYT theo đối tượng hộ cận nghèo?

Căn cứ vào theo Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 8. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

1. Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau:

a) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững và các huyện được áp dụng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP;

b) Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định này;”

Bên cạnh đó, theo Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP cụ thể như sau:

“Điều 14. Mức hưởng bảo hiểm y tế đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 7 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các Điều 26, 27 và 28 của Luật bảo hiểm y tế; khoản 4 và 5 Điều 22 của Luật bảo hiểm y tế thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

c) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

d) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho mt ln khám bệnh, chữa bệnh thp hơn 15% mức lương cơ sở;

e) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2, khoản 12 Điều 3 và khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định này;” 

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì bạn tham gia BHYT thuộc đối tượng hộ cận nghèo nếu thuộc diện được nhà nước quy định thì ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT là 70%. Khi bạn có BHYT theo đối tượng hộ cận nghèo thì nếu bạn đi KCB đúng tuyến thì bạn sẽ được hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi chi trả của BHYT, 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

Thứ hai, đi khám ở bệnh viện tư thì thẻ BHYT có được sử dụng không?

Căn cứ vào Điều 31 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau:

“Điều 31. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

BHYT theo đối tượng hộ cận nghèo

2. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:

a) Tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

b) Khám bệnh, chữa bệnh không đúng quy định tại Điều 28 của Luật này;

c) Trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn muốn việc hưởng quyền lợi thẻ BHYT phụ thuộc vào bệnh viện tư nhân nơi bạn khám chữa bệnh có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH hay không. Cụ thể:

+ Bệnh viện tư có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT: bạn vẫn sẽ được hưởng quyền lợi BHYT theo đối tượng tham gia BHYT ghi trên thẻ.

+ Bệnh viện tư không có ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT: bạn sẽ phải thanh toán toàn bộ viện phí và sau đó sẽ được cơ quan BHXH thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp, cụ thể mức hưởng sẽ là:

  • Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh;
  • Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

Trên đây là bài viết về năm 2023 BHYT theo đối tượng hộ cận nghèo khi KCB hưởng quyền lợi gì?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172  để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Thẻ BHYT cận nghèo có được hỗ trợ tiền đi lại khi chuyển tuyến không?

Thời hạn thanh toán trực tiếp chi phí KCB tại bệnh viện tư nhân 2023

luatannam