19006172

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động?

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động?

Cho mình hỏi quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động đóng bảo hiểm theo công ty thì có những quyền lợi gì ạ? Trường hợp người lao động vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc thì hưởng bảo hiểm như thế nào? Mình xin cảm ơn!quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hộiTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Với trường hợp quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Thứ nhất, về các chế độ khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội :

1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

a) Ốm đau;

b) Thai sản;

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Hưu trí;

đ) Tử tuất.”

Theo đó, đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì bao gồm 5 chế độ: ốm đau;  thai sản ; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ; hưu trí ; tử tuất.

Về điều kiện hưởng chế độ ốm đau được quy định tại Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014;

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được quy định tại Điều 45,46 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015;

Chế độ hưu trí, tử tuất được quy định tại Điều 54, 55 66,67,69 Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Thứ hai, trường hợp người lao động vừa có thời gian tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện:

Căn cứ vào Điều 71 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

“Điều 71. Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

1. Chế độ hưu trí và tử tuất đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được thực hiện như sau:

a) Có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì điều kiện, mức hưởng lương hưu thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc; mức lương hưu hằng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở, trừ đối tượng quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 của Luật này;

b) Có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì trợ cấp tuất hằng tháng được thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc;

c) Có từ đủ 12 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì trợ cấp mai táng được thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc.”

Theo đó, đối với đối tượng vừa tham gia BHXH bắt buộc, vừa tham gia BHXH tự nguyện thì điều kiện hưởng và cách tính chế độ hưu trí sẽ căn cứ vào số năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Đối với đối tượng người lao động làm việc ở công ty tham gia BHXH bắt buộc thì sẽ được hưởng các quyền lợi sau khi đủ điều kiện: ốm đau;  thai sản ; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí ; tử tuất.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm những bài viết dưới đây:

Có được hưởng chế độ thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã có được hưởng chế độ thai sản?

Mọi thắc mắc về hoàn trả tiền đóng bảo hiểm xã hội. Bạn liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp giải đáp.

luatannam