19006172

Sang Bệnh viện Quân Y quân đoàn 4 được hưởng BHYT mức đúng tuyến không?

Nội dung câu hỏi:

Tôi làm công ty giày thông dụng. Tôi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở phòng khám đa Khoa Bình An thuộc huyện Thuận An. Hiện Nay tôi không muốn khám ở đó mà tôi muốn chuyển sang Bệnh viện Quân Y quân đoàn 4  Có được hưởng bảo hiểm y tế với mức đúng tuyến hay không? Tôi làm ở công ty nhưng nhà tôi gần bệnh viện Quân Y 4 nên tôi muốn được khám và điều trị tại đó.Sang Bệnh viện Quân YTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn về Sang Bệnh viện Quân Y quân đoàn 4 được hưởng BHYT mức đúng tuyến không; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

06 trường hợp đi khám chữa bệnh đúng tuyến

Căn cứ theo Khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT và Khoản 7 Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định có 06 trường hợp được xác định là khám chữa bệnh đúng tuyến như sau:

TH1Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh.

TH2. Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã chuyển tuyến đến bệnh viện huyện, bao gồm cả các bệnh viện huyện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện y học cổ truyền tỉnh (trong trường hợp bệnh viện huyện không có khoa y học cổ truyền).

TH3. Người có thẻ bảo hiểm y tế được bệnh viện tuyến huyện, bao gồm cả bệnh viện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.

TH4. Trường hợp cấp cứu:

a) Người bệnh được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào. Bác sĩ hoặc y sĩ tiếp nhận người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu và ghi vào hồ sơ, bệnh án.

b) Sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển vào điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh hoặc được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để tiếp tục điều trị theo yêu cầu chuyên môn hoặc được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu sau khi đã điều trị ổn định

TH5. Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh có bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên giấy chuyển tuyến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh đó trong phạm vi chuyên môn.

TH6. Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế và phải xuất trình các giấy tờ quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này và một trong các giấy tờ sau đây (bản chính hoặc bản chụp): giấy công tác, quyết định cử đi học, thẻ học sinh, ….

Theo quy định trên, chỉ có 6 trường hợp nêu trên là đi khám chữa bệnh đúng tuyến và khi đó, mức hưởng BHYT sẽ là tối đa quyền lợi theo Khoản 2 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 là 100% mức quyền lợi được hưởng. Nếu đi KCB không đúng các trường hợp nêu trên sẽ được xác định là trái tuyến và chỉ được hưởng phần nào tiền BHYT.

KCB tại BV Quân Y – Quân đoàn 4 có được coi là đúng tuyến

Căn cứ tại Điều 5 Thông tư 46/2016/TT-BQP quy định như sau:

Điều 5. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tuyến 2

1. Bệnh viện hạng I trực thuộc Tổng cục Hậu cần

a) Bệnh viện quân y 354;

b) Bệnh viện quân y 105;

c) Bệnh viện quân y 87.

2. Bệnh viện hạng I trực thuộc Cục Quân y: Viện Y học Phóng xạ và U bướu Quân đội.

3. Bệnh viện hạng I trực thuộc các quân khu, quân đoàn

a) Bệnh viện quân y 110/Quân khu 1;

b) Bệnh viện quân y 17/Quân khu 5;

c) Bệnh viện quân y 7A/Quân khu 7;

d) Bệnh viện quân y 121/Quân khu 9;

đ) Bệnh viện quân y 211/Quân đoàn 3.

4. Bệnh viện quân y hạng II; bệnh viện quân – dân y hạng II.”

Theo quy định nêu trên, Bệnh viện Quân y – Quân đoàn 4 thuộc tỉnh Bình Dương là bệnh viện hạng II – tuyến tỉnh. Do đó, khi đi khám chữa bệnh tại đây mà không thuộc một trong 6 trường hợp nêu tại mục trên thì sẽ được xác định là đi khám chữa bệnh trái tuyến. Mức hưởng quyền lợi BHYT sẽ thấp hơn rất nhiều.

Sang Bệnh viện Quân Y

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Mức hưởng BHYT khi KCB tại BV Quân Y – Quân đoàn 4;

Theo như thông tin trên, bạn làm việc cho công ty giày da nên chúng tôi xác định bạn thuộc đối tượng người lao động quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014, và mức hưởng của bạn là 80% chi phí nếu đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Nếu đi khám chữa bệnh trái tuyến người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế 

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016″

Theo như thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, bạn là người lao động, bạn đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở phòng khám đa Khoa Bình An thuộc huyện Thuận An. Hiện Nay bạn không muốn khám ở đó mà muốn chuyển sang Bệnh viện Quân Y quân đoàn 4 để khám thì là trường hợp khám chữa bệnh trái tuyến tỉnh. Mức hưởng của ạn sẽ như sau:

+) Nếu chỉ khám bệnh mà không năm viện thì bạn sẽ không được hưởng BHYT. Điều này có nghĩa là bạn tự thanh toán mọi chi phí liên quan đến việc khám, chữa, tiền thuốc, dịch vụ tại Bệnh viện.

+) Nếu được bác sĩ chỉ định nằm viện điều trị nội trú thì mức hưởng BHYT kể từ thời điểm nằm viện sẽ là 80%.

Trên đây là bài viết của chúng tôi tư vấn cho bạn về Sang Bệnh viện Quân Y quân đoàn 4 được hưởng BHYT mức đúng tuyến không? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Nếu trong quá trình giải quyết vấn đề  Sang Bệnh viện Quân Y quân đoàn 4 được hưởng BHYT mức đúng tuyến không, nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp

luatannam