19006172

Sau thời gian bao lâu thì nhận được TCTN tháng thứ nhất?

Sau thời gian bao lâu thì nhận được TCTN tháng thứ nhất?

Tôi đóng BHTN đc 3 năm với mức lương không đổi là 20.500.000đ. Cho hỏi giờ tôi nghỉ việc hẳn thì được bao nhiêu tiền thất nghiệp ? Tầm khoảng bao lâu nhận được tháng thứ 1? Tôi có được nhận luôn một lần không? bao lâu thì nhận được TCTN tháng thứ nhất

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Căn cứ theo quy định tại Điều 50 Luật việc làm số năm 2013  như sau:

“Điều 50. Mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.”

Theo đó, bạn tham gia đóng BHTN được 3 năm do đó bạn sẽ được hưởng 03 tháng TCTN. Bạn đóng BHXH với mức lương 20.500.000 đồng trong một năm trước khi nghỉ việc nên mức hưởng TCTN của bạn sẽ là 20.500.000 x 60% = 12.300.000 đồng/tháng.

Lúc này, tổng mức hưởng TCTN của bạn sẽ bằng: 12.300.000 x 3 = 36.900.000 đồng.

Thứ hai, sau thời gian bao lâu thì nhận được TCTN tháng thứ nhất?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Luật Việc làm năm 2013 thì:

“Điều 46. Hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm tiếp nhận đủ hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; trường hợp không đủ điều kiện để hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp thì phải trả lời bằng văn bản cho người lao động.

3. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.”

Như vậy, trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, bạn sẽ được nhận được quyết định hưởng TCTN và tối đa trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng TCTN bạn sẽ được nhận tiền trợ cấp tháng đầu tiên.

Lúc này, thời hạn tối đa giải quyết hồ sơ và chi trả TCTN cho bạn không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày trung tâm dịch vụ việc làm nhận đủ hồ sơ.

Thứ ba, nhận trợ cấp thất nghiệp một lần được không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 52 và Khoản 1 Điều 53 Luật Việc làm năm 2013 như sau:

Điều 52. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp bất khả kháng….”

“Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này”.

Theo quy định trên, hàng tháng, người đang hưởng TCTN phải đến khai báo quá trình tìm kiếm việc làm, trừ một số trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật việc làm năm 2013. Nếu bạn không đến khai báo thì tháng đó, bạn sẽ bị tạm dừng hưởng TCTN.

Như vậy, dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, bạn không thể hưởng TCTN một lần cho thời gian chưa hưởng.

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

-> Thời hạn chi trả tiền BHTN tháng thứ nhất khi nộp trong năm 2020

 

 

 

 

 

luatannam