19006172

Sinh con khác nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu có được BHYT chi trả không?

Sinh con khác nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu có được BHYT chi trả không?

Em đăng ký BHYT ở bệnh viện Thủ Đức, nhưng hiện tại em sắp sinh, muốn về quê ở Long Khánh – Đồng Nai khác nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để sinh em bé thì em có được hưởng BHYT không?khác nơi đăng ký khám chữa bệnhTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi sinh con khác nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu có được BHYT chi trả không, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế 

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

4. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Theo đó, do bạn đăng ký nơi nơi khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện Thủ Đức nhưng muốn về quê ở Long Khánh – Đồng Nai sinh con nên trường hợp này bị coi là khám, chữa bệnh trái tuyến.

khác nơi đăng ký khám chữa bệnh 

Luật sư tư vấn Bảo hiểm y tế trực tuyến 1900 6172

Do bạn không nói rõ bạn tham gia bảo hiểm y tế theo đối tượng nào và bệnh viện bạn sinh con là bệnh viện tuyến gì nên khi đó, mức hưởng mức hưởng của bạn theo từng trường hợp như sau:

– Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú tương ứng với mức hưởng BHYT của bạn;

– Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 100% chi phí điều trị nội trú tương ứng với mức hưởng BHYT của bạn;

– Tại bệnh viện tuyến huyện là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh tương ứng với mức hưởng BHYT của bạn.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Sinh con khác nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu có được BHYT chi trả không. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết:

Mức hưởng bảo hiểm y tế khi đi sinh con trái tuyến năm 2021

Mức hưởng BHYT của đối tượng thuộc vùng 135 khi sinh con trái tuyến tỉnh

Trong quá trình giải quyết còn thắc mắc về sinh con khác nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu có được BHYT chi trả không; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam