19006172

Tất cả các bước để người lao động nhận được tiền ốm đau

Nội dung câu hỏi:

Người lao động của công ty em có giấy ra viện nên em muốn nhờ anh, chị hướng dẫn Tất cả các bước để người lao động nhận được tiền ốm đaungười lao động nhận được tiền ốm đau

Tư vấn chế độ ốm đau:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi Tất cả các bước để người lao động nhận được tiền ốm đau cho chúng tôi. Tổng đài tư vấn xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Để hưởng chế độ ốm đau cần những giấy tờ gì?

1. Trường hợp điều trị nội trú:

– Bản sao Giấy ra viện của NLĐ hoặc của con NLĐ dưới 7 tuổi. Trường hợp người bệnh tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì thay bằng bản sao Giấy báo tử; trường hợp Giấy báo tử không thể hiện thời gian vào viện thì bổ sung giấy tờ khác của cơ sở khám, chữa bệnh có thể hiện thời gian vào viện;

– Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao Giấy chuyển tuyến hoặc Giấy chuyển viện.

2. Trường hợp điều trị ngoại trú:

– Bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Trường hợp cả cha và mẹ đều nghỉ việc chăm con thì giấy chứng nhận nghỉ việc của một trong hai người là bản sao; hoặc giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

3. Trường hợp NLĐ hoặc con của NLĐ khám, chữa bệnh ở nước ngoài: Bản sao của bản dịch tiếng Việt giấy KCB do cơ sở KCB ở nước ngoài cấp.

Ngoài những giấy tờ tùy vào 1 trong 3 trường hợp chúng tôi vừa hướng dẫn do người lao động cung cấp cho người sử dụng lao động, người sử dụng lao động cần lập thêm mẫu 01B-HSB ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH.

Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau

Căn cứ vào Điều 102 và Điều 116 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.”

Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.”

“Điều 116. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội chậm so với thời hạn quy định

1. Trường hợp vượt quá thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 và khoản 2 Điều 110, khoản 1 và khoản 2 Điều 112 của Luật này thì phải giải trình bằng văn bản.”

Theo những quy định vừa nêu, thời gian để nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau là 45 ngày kể từ ngày người lao động quay trở lại làm việc. Trường hợp nộp hồ sơ muộn hơn, người sử dụng lao động phải có văn bản giải trình lí do nộp kèm với hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ốm đau.

Tất cả các bước để người lao động nhận được tiền ốm đau

(1) Đối với chế độ ốm đau thông thường.

Đối với hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ốm đau thông thường được làm trên hồ sơ mẫu 630a phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử. Tại tất cả các phần mềm BHXH điện tử hiện nay đều có mẫu 630a và cách thức làm giống nhau, chỉ khác ở thao tác, cụ thể công ty bạn sẽ thực hiện kê khai những thông tin sau:

Bước 01: Đăng nhập vào phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử;

Bước 02: Chọn mục kê khai hồ sơ hoặc lập hồ sơ hoặc quản lý hồ sơ trên phần mềm Bảo hiểm xã hội;

Bước 03: Chọn hồ sơ 630c: hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ốm đau;

Bước 04: Thực hiện kê khai hồ sơ trên mẫu 630a;

– Chọn người lao động cần kê khai và Chọn loại hồ sơ phát sinh mới;

– Kê khai các thông tin yêu cầu trong hồ sơ chế độ ốm đau:

+) Ngày nghỉ hằng tuần: Điền ngày nghỉ hằng tuần của công ty bạn;

+) Cột từ ngày đến ngày: ghi ngày bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau và ngày kết thúc là ngày 02/05/2024 – 28/05/2024;

+) Cột từ ngày đơn vị đề nghị hưởng: ghi ngày đề nghị hưởng giống cột từ ngày 02/05/2024

+) Cột tổng số ngày: ghi số ngày nghỉ ốm đau và trừ đi ngày nghỉ hằng tuần của công ty bạn

+) Thông tin nhận thanh toán: Chọn nhận qua hình thức ATM và điền thông tin tài khoản ngân hàng của người lao động;

Bước 05: Lưu hồ sơ và ký điện tử gửi lên cơ quan Bảo hiểm xã hội

Bước 06: Sau khi gửi hồ sơ điện tử thì công ty bạn chuẩn bị bộ hồ sơ giấy gồm mẫu 01b-HSB, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hoặc giấy ra viện và gửi qua bưu điện lên cơ quan Bảo hiểm xã hội;

Bước 07: Cơ quan bảo hiểm xã hội duyệt hồ sơ và chi trả trợ cấp cho người lao động  

(2) Đối với chế độ ốm đau dài ngày.

Đối với hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ốm đau dài ngày được làm trên hồ sơ mẫu 630a phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử. Tại tất cả các phần mềm BHXH điện tử hiện nay đều có mẫu 630a và cách thức làm làm giống nhau, chỉ khác ở thao tác, cụ thể công ty bạn sẽ thực hiện kê khai nhưng thông tin sau:

Bước 01: Đăng nhập vào phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử;

Bước 02: Chọn mục kê khai hồ sơ hoặc lập hồ sơ hoặc quản lý hồ sơ trên phần mềm Bảo hiểm xã hội;

Bước 03: Chọn hồ sơ 630a: hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ ốm đau;

Bước 04: Thực hiện kê khai hồ sơ trên mẫu 630a;

– Chọn người lao động cần kê khai và Chọn loại hồ sơ phát sinh mới;

– Kê khai các thông tin yêu cầu trong hồ sơ chế độ ốm đau dài ngày:

+) Tên bệnh, mã bệnh: Cần điền tên bệnh và chọn mã bệnh ốm đau dài ngày;

+) Cột từ ngày đến ngày: ghi ngày bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau dài ngày và ngày kết thúc

+) Cột từ ngày đơn vị đề nghị hưởng: ghi ngày đề nghị hưởng giống cột từ ngày

+) Cột tổng số ngày: ghi số ngày nghỉ ốm đau

+) Thông tin nhận thanh toán: Chọn nhận qua hình thức ATM và điền thông tin tài khoản ngân hàng của người lao động;

Bước 05: Lưu hồ sơ và ký điện tử gửi lên cơ quan Bảo hiểm xã hội

Bước 06: Sau khi gửi hồ sơ điện tử thì công ty bạn chuẩn bị bộ hồ sơ giấy gồm mẫu 01b-HSB và giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau hoặc giấy ra viện gửi qua bưu điện lên cơ quan Bảo hiểm xã hội;

Bước 07: Cơ quan bảo hiểm xã hội duyệt hồ sơ và chi trả trợ cấp cho người lao động

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Nếu trong quá trình giải quyết sau bao lâu thì NLĐ được nhận tiền trợ cấp chế độ ốm đau? còn vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam