19006172

 Thủ tục nhận mai táng phí khi người cao tuổi qua đời

Nội dung câu hỏi:

Bố tôi là người hơn 80 tuổi đang nhận trợ cấp người cao tuổi hàng tháng. Vừa qua, bố tôi mới qua đời nên tôi muốn nhờ anh, chị hướng dẫn Thủ tục nhận mai táng phí khi người cao tuổi qua đời. Thủ tục nhận mai táng phí khi người cao tuổi qua đời

Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi Chế độ mai táng phí của người cao tuổi tới Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Đối tượng người cao tuổi nào qua đời được nhận trợ cấp mai táng phí

Căn cứ pháp luật tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 5. Đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định sau đây:

a) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc diện quy định ở điểm a khoản này đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

c) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại điểm a khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

d) Người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở trợ giúp xã hội nhưng có người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng.

Mặt khác tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP có quy định:

“Điều 11. Hỗ trợ chi phí mai táng

1. Những đối tượng sau đây khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng:

a) Đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định này đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Con của người đơn thân nghèo đang nuôi con quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định này;

c) Người từ đủ 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp hàng tháng khác.”

Như vậy, đối tượng người cao tuổi được quy định tại khoản 5 điều 5 vừa nêu ở trên khi qua đời thì thân nhân sẽ được nhận trợ cấp mai táng phí.

Mức hưởng mai táng phí của người cao tuổi qua đời

Căn cứ pháp luật: khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 11. Hỗ trợ chi phí mai táng

2. Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này tối thiểu bằng 20 lần mức chuẩn quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định này.”

Trường hợp đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng quy định tại nhiều văn bản khác nhau với các mức khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất.

Như vậy, mức hưởng mai táng phí của người cao tuổi qua đời là 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội. Mức chuẩn theo quy định tại khoản 2 điều 4 nghị định số 20/2021/NĐ-CP cho phạm vi cả nước là 360.000 đồng. Vì thế, mức trợ cấp mai táng phí cho người cao tuổi là 7.200.000 đồng.  

Tuy nhiên, mức trợ cấp mai táng phí cho người cao tuổi qua đời 7.200.000 đồng này  chỉ là mức tối thiểu. nhiều tỉnh/thành phố có thể sẽ hỗ trợ hơn mức 7.200.000 đồng. Ví dụ: mức trợ cấp mai táng phí ở hà Nội là 8.800.000 đồng. mức trợ cấp mai táng phí ở thành phố Hồ chí minh là 9.600.000 đồng.

Thủ tục nhận mai táng phí khi người cao tuổi qua đời

Căn cứ pháp luật: khoản 3, Khoản 4  Điều 11 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Bước 1. Người tổ chức mai táng cho người cao tuổi đang nhận trợ giúp xã hội hàng tháng qua đời cần chuẩn bị những loại giấy tờ sau đây:

– Tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân đứng ra tổ chức mai táng cho đối tượng theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định 20/2021/NĐ-Cp;

– Bản sao giấy chứng tử của đối tượng người cao tuổi đang nhận trợ giúp xã hội hàng tháng qua đời;

– Bản sao quyết định hoặc danh sách thôi hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp khác của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp người từ đủ 80 tuổi đang hưởng trợ cấp tuất của bảo hiểm xã hội.

Bước 2.  Cá nhân, cơ quan, đơn vị tổ chức mai táng cho đối tượng làm hồ sơ theo quy định được hướng dẫn tại bước 1 gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 3.  Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ của đối tượng gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 4.  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định hỗ trợ chi phí mai táng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Trên đây là quy định của pháp luật về: Trợ cấp mai táng phí của đối tượng người cao tuổi. Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp

luatannam