19006172

Tham gia BHYT với mã GB được hưởng bao nhiêu % chi phí?

Nội dung câu hỏi:

Xin chào tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi về vấn đề như sau: Mẹ tôi đang tham gia BHYT với mã GB nhưng tôi không biết ý nghĩa của thẻ này là đang tham gia theo đối tượng nào và được hưởng bao nhiêu % chi phí BHYT? Trường hợp mẹ của tôi phải chuyển viện thì có được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí vận chuyển không? Xin cảm ơn rất nhiều!VIDEO: MẪU THẺ BHYT MỚI TỪ NĂM 2021

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Đối tượng nào được cấp thẻ bảo hiểm y tế mã GB.

Căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 2 Quyết định 1351/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 2. Cấu trúc mã thẻ BHYT

– GB: Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật;”

Như vậy, mẹ của bạn đang tham gia bảo hiểm y tế với mã GB là người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật. Đây là nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

Mức hỗ trợ quy định cụ thể tại Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau: Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế.

Quyền lợi bảo hiểm y tế của đối tượng có mã GB khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến.

Căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 2 Quyết định 1351/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 2. Cấu trúc mã thẻ BHYT

2. Ký tự tiếp theo (ô thứ 2): được ký hiệu bằng số (theo số thứ tự từ 1 đến 5) là mức hưởng BHYT. Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT thì mức hưởng BHYT ghi trên thẻ BHYT là mức hưởng của đối tượng có quyền lợi cao nhất.

d) Ký hiệu bằng số 4: Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế); 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở, bao gồm các đối tượng hưởng có ký hiệu là: DN, HX, CH, NN, TK, HC, XK, TB, NO, CT, XB, TN, CS, XN, MS, HD, TQ, TA, TY, HG, LS, PV, HS, SV, GB, GD.”

Như vậy, Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có mã GB là người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của pháp luật sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế cơ bản là 80% chi phí khám, chữa bệnh nằm trong danh mục bảo hiểm xã hội khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến. Các trường hợp có mã thẻ bảo hiểm y tế GB đi khám, chữa bệnh đúng tuyến bao gồm:

1. Khám, chữa bệnh đúng nơi đăng kí khám, chữa bệnh ban đầu.

2. Khám, chữa bệnh trong trường hợp thông tuyến giữa trạm y tế tuyến xã, bệnh viện tuyến huyện và  phòng khám đa khoa trong địa bàn 1 tỉnh.

3. Khám, chữa bệnh trong tình trạng cấp cứu.

4. Người khám, chữa bệnh được chuyển tuyến theo quy định.

5. Khám, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với nơi đăng kí khám, chữa bệnh ban đầu khi ở địa phương khác.

6. Người khám, chữa bệnh đúng tuyến có giấy hẹn khám lại.

Quyền lợi bảo hiểm y tế của đối tượng có mã GB khi đi khám, chữa bệnh trái tuyến.

Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014  như sau:

“3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Theo quy định vừa nêu, đối tượng có mã thẻ bảo hiểm y tế là GB sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa bệnh trái tuyến như sau:

– 32% khi điều trị nội trú ở tuyến trung ương (nằm viện).

– 80% khi điều trị nội trú ở bệnh viện tuyến tỉnh (nằm viện).

– 80% chi phí cả điều trị nội trú và điều trị ngoại trú khi khám, chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện.

Ngoài ra, các trường hợp đi khám, chữa bệnh trái tuyến khác đều không được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

Tham gia BHYT với mã GB

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 19006172

Mã bảo hiểm y tế GB có được thanh toán chi phí vận chuyển?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 148/2018/NĐ-CP thì:

“Điều 26. Thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh

1. Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 7, 8, 9 và 11 Điều 3 Nghị định này trong trường hợp cấp cứu hoặc đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật từ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện lên tuyến trên, bao gồm:

a) Từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh;

b) Từ tuyến huyện lên tuyến trung ương.”

Theo đó, đối tượng được thanh toán chi phí vận chuyển BHYT bao gồm:

+) Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

+) Cựu chiến binh;

+) Trẻ em dưới 6 tuổi;

+) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội.

+) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác;

+) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ.

Theo đó, mẹ bạn tham gia BHYT theo đối tượng người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình với mã thẻ là GB nên sẽ không được hưởng chi phí vận chuyển của bảo hiểm y tế theo quy định.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam