19006172

Thoái thu BHXH để hưởng chế độ hưu trí

Thoái thu BHXH để hưởng chế độ hưu trí

Tôi là quân nhân xuất ngũ trước năm 1993 và đã nhận trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg (4 năm 2 tháng). Sau đó đến năm 2003 tôi về Hợp tác xã làm việc và đủ tuổi về hưu năm 2016. Tôi đóng được 13 năm 6 tháng tiền bảo hiểm. Nay tôi muốn thoái thu BHXH số tiền đã hưởng trước đây để cộng nối hưởng BHXH hưu trí có được không?Thoái thu BHXHTư vấn chế độ hưu trí:

Với trường hợp của bạn: Thoái thu BHXH để hưởng chế độ hưu trí, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH quy định:

Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã, hộ kinh tế cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác

(gọi chung là đơn vị; bao gồm cả người làm việc tại y tế xã, phường, thị trấn, giáo viên mầm non hoặc giữ các chức danh ở xã, phường, thị trấn trước ngày 01/01/1995 được tính hưởng bảo hiểm xã hội sau đó chuyển sang các đơn vị trong và ngoài Nhà nước) và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cả năm chế độ mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2002; Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005;

Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 và Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong Quân đội, Công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội.”

Thoái thu BHXH

Tư vấn chế độ hưu trí trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo quy định trên, quân nhân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị Nhà nước, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã, hộ kinh tế cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác mà chưa hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật thì sẽ được cộng nối thời gian công tác trong quân đội trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, trong trường hợp này, bác có thời gian công tác trong quân đội trước năm 1993 nhưng bác đã hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg nên sẽ không thuộc trường hợp được cộng nối hoặc thoái thu thời gian trước đây để hưởng hưu trí.

Ngoài ra, bác có thể tham khảo thêm bài viết:

Đóng bảo hiểm bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu.

Đóng một lần cho thời gian còn thiếu để hưởng lương hưu

Trên đây là quy định của pháp luật về: Thoái thu BHXH để hưởng chế độ hưu trí. Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam