19006172

Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi về Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn. Trường hợp cụ thể của tôi như sau:

Con tôi sinh ngày 10/11/2018 thì đến 10/11/2024 thì đủ 72 tháng tuổi. Mà theo quy định thì con tôi sẽ được cấp BHYT đến khi hết 72 tháng tuổi. Tuy nhiên đến tháng 9 là cháu bắt đầu nhập học lớp 1. Vậy thẻ của cháu được cấp đến hết 10/11/2024 hay là tháng 9 sẽ bị cắt để mua BHYT của học sinh lớp 1 ạ? Xin cảm ơn!Thời điểm

Tư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về: Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Ai đóng tiền mua thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi   

Căn cứ theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định:

“3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

Theo quy định nêu trên trẻ em dưới 6 tuổi là một trong số các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng tiền mua bảo hiểm y tế.

Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn

Căn cứ pháp luật: điểm 2.1 Khoản 2 Điều 47 văn bản hợp nhất Số: 2089/VBHN-BHXH quy định như sau:

Điều 47. Giá trị sử dụng thẻ BHYT

2. Thẻ BHYT có giá trị sử dụng tương ứng số tiền đóng BHYT (trừ đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi), thời điểm thẻ BHYT có giá trị sử dụng như sau:

2.1. Đối tượng quy định tại Khoản 1, 2, 3 và Điểm 4.1, 4.1a, 4.2 Khoản 4 Điều 17: thẻ BHYT có giá trị kể từ ngày đóng BHYT, trừ một số đối tượng thẻ BHYT có giá trị sử dụng như sau:

a) Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ tháng đầu tiên hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định của cơ quan nhà nước cấp có thẩm quyền.

b) Đối với đối tượng quy định tại Điểm 3.5 khoản 3 Điều 17:

– Trường hợp trẻ em sinh trước ngày 30/9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi;

– Trường hợp trẻ sinh sau ngày 30/9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.”

Theo quy định nêu trên, thẻ bảo hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi sẽ có 2 thời điểm hết hạn:

– Với trẻ sinh trước ngày 30 tháng 09 thì thẻ bảo hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 09.

– với trẻ sinh sau ngày 30 tháng 09 thì thẻ sẽ hết hạn vào ngày cuối cùng của tháng sinh.

Trường hợp con của bạn sinh ngày 10 tháng 11 năm 2018 (sinh sau ngày 30 tháng 09) thì Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế của cháu sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 11 năm 2024.

Khi cháu nhập học lớp 1 vào tháng 09, cháu vẫn sẽ đóng tiền bảo hiểm y tế học sinh nhưng thời điểm thẻ bảo hiểm y tế học sinh của cháu có hiệu lực là từ ngày 01 tháng 12 năm 2024 và số tiền mà gia đình phải đóng bảo hiểm y tế cho cháu cũng chỉ tính từ thời điểm tháng 12 năm 2024 tới hết năm 2025. Tức là số tiền gia đình phải đóng bảo hiểm y tế cho cháu là 13 tháng chứ không phải là 15 tháng giống như các bạn cùng lớp sinh trước ngày 30 tháng 09.

Quyền lợi thẻ bhyt của trẻ em dưới 6 tuổi.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 :

“Điều 22: Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;” 

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Theo những quy định nêu trên, trẻ em dưới 6 tuổi khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 100% chi phí thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế. Trường hợp trẻ dưới 6 tuổi đi khám, chữa bệnh trái tuyến sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế như sau:

– 40% điều trị nội trú ở bệnh viện tuyến trung ương.

– 100 điều trị nội trú ở bệnh viện tuyến tỉnh.

– 100% khi đi khám, chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện.

Ngoài ra, các trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi khám bệnh trái tuyến ở bệnh viện tuyến trung ương và bệnh viện tuyến tỉnh mà không nằm viện đều không được hưởng bảo hiểm y tế.  

Thời điểm

Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Trên đây là bài viết tư vấn về: Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn. Ngoài ra; bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại:

Nếu trong quá trình giải quyết về: Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế của trẻ em dưới 6 tuổi hết hạn. Nếu có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam