19006172

Thời gian đóng BHXH ảnh hưởng thế nào đến thời gian nghỉ chế độ ốm đau?

Thời gian đóng BHXH ảnh hưởng thế nào đến thời gian nghỉ chế độ ốm đau?

Cho tôi hỏi chế độ ốm đau của bảo hiểm xã hội. Tôi nghe nói thời gian đóng bảo hiểm sẽ ảnh hưởng đến thời gian nghỉ chế độ ốm đau thì có đúng không ạ?Thời gian đóng BHXH

Tư vấn chế độ ốm đau:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới chúng tôi. Đối với câu hỏi của bạn. Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội quy định như sau:

“Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:

b) Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.”

Như vậy

Thời gian đóng BHXH ảnh hưởng đến thời gian nghỉ chế độ ốm đau. Cụ thể:

+) Nếu bạn làm việc trong điều kiện thông thường: bạn được nghỉ 30 ngày nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.

+) Nếu bạn làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm  việc ở nơi có phụ cấp từ 0,7 trở lên: Bạn được nghỉ tối đa 40 ngày khi đóng BHXH dưới 15 năm; nghỉ 50 ngày khi đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; nghỉ 70 ngày khi đóng từ đủ 30 năm trở lên

Thời gian đóng BHXH

Tư vấn chế độ ốm đau trực tuyến 24/7: 1900 6172

+) Nếu bạn bị mắc một trong các bệnh dài ngày: Khi nghỉ hết thời gian nghỉ tối đa 180 ngày; nếu vẫn tiếp tục điều trị thì bạn được nghỉ thêm không quá thời gian đã tham gia BHXH.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết:

Thời gian hưởng chế độ ốm đau khi điều trị do chửa trứng

Thời gian hưởng chế độ ốm đau khi có 2 con dưới 7 tuổi bị ốm cùng lúc

Nếu có vấn đề gì vướng mắc về Thời gian đóng BHXH để tính thời gian nghỉ chế độ ốm đau; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam