19006172

Thời gian giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thế nào?

Thời gian giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thế nào?

Thời gian giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thế nào? Tôi đóng bảo hiểm dưới 20 năm.Tổng đài cho tôi hỏi từ thời điểm tôi nghỉ việc thì tới khi nào tôi được nộp hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần?  Trong thời gian bao nhiêu ngày kể từ lúc nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần tôi sẽ nhận được tiền BHXH một lần? Xin cám ơn!Thời gian giải quyết hồ sơ hưởngTư vấn bảo hiểm xã hội một lần

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp: Thời gian giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thế nào, Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất về thời gian nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

“Điều 8. Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;”

Như vậy,  khi người lao động đóng bảo hiểm dưới 20 năm thì chỉ được hưởng bảo hiểm khi đã nghỉ việc được 1 năm mà không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội ở đâu. Do đó, bạn phải chờ ít nhất 1 năm sau khi nghỉ việc mà không có đóng bảo hiểm ở đâu thì bạn mới được nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Thứ hai về thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về thời gian giải quyết bảo hiểm xã hội một lần như sau:

Thời gian giải quyết hồ sơ hưởng

Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến qua tổng đài 1900.6172

“Điều 110. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định về thời gian giải quyết hưởng BHXH một lần như sau:

b3) Đối với giải quyết hưởng BHXH một lần, trợ cấp một lần đối với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm bạn đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, bạn  sẽ nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Kể từ khi trung tâm bảo hiểm xã hội nơi bạn đăng kí thường trú hoặc có giấy tờ tạm trú KT3 nhận được hồ sơ đầy đủ, tổ chức bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết và thực hiện chi trả số tiền bảo hiểm xã hội một lần cho bạn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Thời gian giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thế nào?. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần có cần sổ hộ khẩu không?

Có cần bản sao sổ bảo hiểm xã hội trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về vấn đề: Thời gian giải quyết hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần như thế nào, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam