19006172

Thời gian hưởng chế độ ốm đau cho người mới làm việc

Thời gian hưởng chế độ ốm đau cho người mới làm việc

Em mới làm việc cho công ty từ tháng 2/2020. Em được biết em được nghỉ 30 ngày để hưởng ốm đau có đúng không ạ? Và 1 năm ở đây là từ 2/2020 đến 2/2021 có đúng không ạ?Thời gian hưởng chế độ ốm đau

Tư vấn chế độ ốm đau:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn . Đối với vấn đề thời gian hưởng chế độ ốm đau cho người mới làm việc chúng tôi xin giải đáp như sau:

Thứ nhất, về thời gian hưởng chế độ ốm đau:

Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về thời gian hưởng ốm đau như sau:

Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:

a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;

b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.”

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn mới làm việc từ tháng 2 năm 2020, tức thời gian đóng bảo hiểm của bạn dưới 15 năm. Theo đó, tùy thuộc vào công việc của bạn là công việc bình thường hay công việc nặng nhọc độc hại mà thời gian hưởng sẽ là 30 ngày (đối với công việc bình thường) hoặc 40 ngày (trường hợp công việc nặng nhọc, độc hại).

Thời gian hưởng chế độ ốm đau

 

Tư vấn chế độ ốm đau trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ hai, về thời điểm tính thời gian hưởng chế độ ốm đau

Điều 4 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH  quy định như sau:

“Điều 4. Thời gian hưởng chế độ ốm đau

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật bảo hiểm xã hội được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định của pháp luật về lao động. Thời gian này được tính kể từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.”

Căn cứ theo quy định trên, thời gian hưởng chế độ ốm đau trong 1 năm được tính kể từ 01/01 đến 31/12 năm dương lịch. Tức, thời gian hưởng ốm đau trong năm 2021 của bạn được tính đến hết 31/12/2021. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Vừa nghỉ ốm đau vừa nghỉ không lương thì báo giảm như thế nào?

Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau và nghỉ dưỡng sức sau ốm đau

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn trực tiếp.

luatannam