19006172

Thời gian nghỉ không lương có được tính để nhận tiền TCTN?

Thời gian nghỉ không lương có được tính để nhận tiền TCTN?

Xin chào tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi về vấn đề như sau: Tôi đang nộp hồ sơ hưởng tiền thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm và đang đợi nhận kết quả. Nhưng tôi có thắc mắc là trước đây tôi có xin công ty nghỉ việc không hưởng lương 06 tháng, thì không biết 6 tháng này bên trung tâm có cộng vào để trả tiền trợ cấp thất nghiệp cho tôi không luật sư? Trường hợp khi có kết quả và quyết định hưởng trợ cấp nhưng tôi không đến nhận thì có bị hủy không? Và quyết định hủy có được thông báo đến tôi không? Xin cảm ơn rất nhiều.không lương có được tính để nhận tiền TCTN

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, thời gian nghỉ không lương có được tính để nhận tiền TCTN?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 42. Quản lý đối tượng

4. Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH.”

Như vậy, theo quy định trên thì trong thời gian nghỉ việc không lương từ 14 ngày trở lên trong tháng thì người sử dụng lao động và người lao động sẽ không phải đóng BHTN của tháng đó.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bạn đang nộp hồ sơ hưởng tiền thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm và đang đợi nhận kết quả. Trước đây bạn có xin công ty nghỉ việc không hưởng lương 06 tháng nên trong 6 tháng này bạn sẽ không đóng BHTN và sẽ không được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời gian này.

Thứ hai, có bị hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp không? 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP (sửa đổi khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP) quy định như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 28/2015/NĐ-CP) như sau:

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18:

“3. Trong 03 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định này, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc không ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định và không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động hết hạn nhận quyết định theo phiếu hẹn trả kết quả, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định này.

Quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh để không chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động; 01 bản đến người lao động.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Nếu khi có kết quả và quyết định hưởng trợ cấp nhưng bạn không đến nhận thì được coi là bạn không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày người lao động hết hạn nhận quyết định theo phiếu hẹn trả kết quả, trung tâm dịch vụ việc làm trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn.

Và quyết định về việc hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được trung tâm dịch vụ việc làm gửi 01 bản đến bạn.

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn.

Từ chối việc làm có được bảo lưu TCTN khi không có lý do chính đáng?

Không đến nhận tiền TCTN có được bảo lưu thời gian đã đóng không?

luatannam