19006172

Thời hạn giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Thời hạn giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Thời hạn giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần? Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được gần 10 năm. Vừa rồi tôi có nộp hồ sơ tới cơ quan bảo hiểm xã hội để hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Vậy cho tôi hỏi sau bao lâu thì tôi nhận được tiền bảo hiểm? Xin cảm ơn!Tư vấn bảo hiểm xã hội:Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn về vấn đề thời hạn giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần là bao lâu, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

” Điều 110. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Như vậy, theo quy định trên thì cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần khi người tham gia bảo hiểm đã nộp đủ hồ sơ. Thời hạn giải quyết hồ sơ là 10 ngày tính từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho bạn; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận

Với trường hợp của bạn, tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, bạn sẽ được cơ quan bảo hiểm giải quyết nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết: 

Nghỉ việc sau bao lâu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Thời điểm nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét