19006172

Thời hạn giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Thời hạn giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Thời hạn giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần? Tôi tham gia bảo hiểm xã hội được gần 10 năm. Vừa rồi tôi có nộp hồ sơ tới cơ quan bảo hiểm xã hội để hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Vậy cho tôi hỏi sau bao lâu thì tôi nhận được tiền bảo hiểm? Xin cảm ơn!VIDEO: TIỀN TRƯỢT GIÁ BHXH 1 LẦN ĐƯỢC NHẬN KHI NÀO

Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp của bạn về vấn đề thời hạn giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần là bao lâu, chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo Điều 110 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định Thời hạn giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần như sau:

” Điều 110. Giải quyết hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần

3. Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

4. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 1 Điều 7 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định về thời gian giải quyết hưởng BHXH một lần như sau:

b3) Đối với giải quyết hưởng BHXH một lần, trợ cấp một lần đối với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Như vậy:

Theo quy định trên thì cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần khi người tham gia bảo hiểm đã nộp đủ hồ sơ. Bên cạnh đó, quy định trên cũng là đáp án cho câu hỏi của bạn, tức Thời gian giải quyết bảo hiểm xã hội một lần là từ 05 đến 10 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho bạn; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm vấn đề Thời hạn giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần tại bài viết: 

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về Thời hạn giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam