19006172

Mức lương người nhiễm chất độc hóa học 2023

Mức lương người nhiễm chất độc hóa học 2023

Xin chào tổng đài tư vấn chế độ chính sách! Tổng đài cho tôi hỏi là mức lương người nhiễm chất độc hóa học 2023 tăng lên bao nhiêu?Tư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVấn đề của bạn về Mức lương người nhiễm chất độc hóa học 2023; chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ pháp luật: Khoản 1, 2, 3, Điều 30 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định như sau:

“Điều 30. Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1. Trợ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như sau:

a) Người thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này thì được hưởng trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể theo các mức từ 21% đến 40%, từ 41% đến 60%, từ 61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên;

b) Người thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này mà không mắc bệnh hoặc mắc bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61% thỉ được hưởng trợ cấp hằng tháng như người có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%; trường hợp mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng tương ứng với tỷ lệ tổn thương cơ thể theo mức từ 61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên quy định tại điểm a khoản này;

c) Bệnh binh mắc thêm bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này do nhiễm chất độc hóa học được khám giám định tổng hợp để hưởng trợ cấp hằng tháng tương ứng với tỷ lệ tổn thương cơ thể;

d) Bệnh binh thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này được hưởng trợ cấp hằng tháng đối với bệnh binh và trợ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%;

đ) Bệnh binh mắc thêm bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này do nhiễm chất độc hóa học và thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này được chọn hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại điểm c hoặc điểm d khoản này.

2. Phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % trở lên.

3. Trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.”

Theo quy định này, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có 4 mức hưởng chế độ khác nhau là từ 21% tới 40%, từ 41% tới 60%, từ 61% tới 80% và từ 81% trở lên.

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 55/2023/NĐ-CP như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

1. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.”

Đối chiếu với Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP thì:

– Mức hưởng trợ cấp của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 21% tới 40% là 1.562.000 đồng.

– Mức hưởng trợ cấp ưu đãi của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 41% tới 60% là 2.610.000 đồng.

– Mức hưởng trợ cấp ưu đãi của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% tới 80% là3.658.000 đồng.

– Mức hưởng trợ cấp ưu đãi của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên là 4.685.000 đồng, phụ cấp ưu đãi là 1.031.000 đồng và trợ cấp người phục vụ là 2.055.000 đồng.

Như vậy, người nhiễm chất độc hóa học năm 2023 sẽ nhận được các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi tùy thuộc vào tỉ lệ tổn thương cơ thể. Bác thuộc đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học thì bác đối chiếu tỉ lệ tổn thương cơ thể của mình để xem bác thuộc trường hợp nào trong 4 trường hợp đã nêu ở trên . Từ đó, bác sẽ biết được các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi của mình sẽ được nhận trong năm 2023.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam