19006172

Thời hạn nộp và giải quyết hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp năm 2021

Thời hạn nộp và giải quyết hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp năm 2021

Thời hạn nộp và giải quyết hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp năm 2021. Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp cần nộp trong thời hạn bao nhiêu lầu vậy tổng đài tư vấn? Vì em không thấy có quy định rõ ràng về vấn đề này? Vậy có quy định nào về thời gian giải quyết hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp không? Xin cảm ơn.giải quyết hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

Dịch vụ tư vấn chế độ bệnh nghề nghiệp trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn về Thời hạn nộp và giải quyết hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp năm 2021 đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp năm 2021

Căn cứ theo quy định tại Điều 59 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định:

“Điều 59. Giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

1. Người sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 57 và Điều 58 của Luật này.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.”

Theo đó: Hiện nay không quy định người lao động phải nộp hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp trong thời hạn bao lâu mà chỉ quy định về thời hạn nộp hồ sơ của người sử dụng lao động là trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động và trong thời hạn 10 ngày tiếp theo, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp; nếu không giải quyết phải trả lời bằng văn bản và ghi rõ lý do.

Thứ hai, Thời hạn giải quyết hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp năm 2021

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định như sau: 

“Điều 7. Giải quyết và chi trả

1. Giải quyết

1.1. Trách nhiệm của Bộ phận Chế độ BHXH

1.1.2. Giải quyết hưởng mới các chế độ TNLĐ, BNN, hưu trí, tử tuất:

b) Thời hạn giải quyết:

b1) Đối với giải quyết hưởng chế độ TNLĐ, BNN: Tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

giải quyết hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp

b2) Đối với giải quyết hưởng lương hưu: Tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

b3) Đối với giải quyết hưởng BHXH một lần, trợ cấp một lần đối với người đang hưởng chế độ hàng tháng ra nước ngoài để định cư: Tối đa 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

b4) Đối với giải quyết hưởng chế độ tử tuất: Tối đa 08 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.”

Như vậy, theo quy định trên thì đối với giải quyết hưởng chế độ Bệnh nghề nghiệp thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết trong thời hạn tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan BHXH nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trên đây là bài viết về vấn đề Thời hạn nộp và giải quyết hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp năm 2021. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Bị bệnh nghề nghiệp thì công ty trả tiền bồi thường hay trợ cấp

Điều trị bệnh nghề nghiệp có được công ty trả phần chi phí ngoài phạm vi BHYT không?

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc về Thời hạn nộp và giải quyết hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp năm 2021; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam