19006172

Thông báo tìm kiếm việc làm trước ngày hẹn được không?

Thông báo tìm kiếm việc làm trước ngày hẹn được không?

Thông báo tìm kiếm việc làm trước ngày hẹn được không? Chào tổng đài! Tôi muốn hỏi, tôi sống ở Tp. Hồ Chí Minh đang làm hồ sơ lãnh bảo hiểm thất nghiệp, tôi nghe nói lãnh thất nghiệp thì hàng tháng phải thông báo việc làm đúng không ạ? Trường hợp họ hẹn tôi phải báo cáo trình diện với bảo hiểm thất nghiệp mà tôi có việc phải đi Huế. Vậy tôi có thể lên bảo hiểm thất nghiệp quận để thông báo trước ngày hẹn được không?

Trường hợp nếu tháng đó tôi không lên thông báo thì tôi có được bảo lưu để tháng sau nhận luôn không ạ? Tôi không lên thông báo bao nhiêu tháng thì sẽ không được nhận và bảo lưu trợ cấp thất nghiệp nữa vậy ạ? Tôi xin cảm ơn tổng đài đã tư vấn rất nhiều.


Thông báo tìm kiếm việc làm trước ngày hẹn

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về vấn đề thông báo tìm kiếm việc làm trước ngày hẹn; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau: 

Thứ nhất, Thông báo tìm kiếm việc làm trước ngày hẹn được không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 52 Luật Việc làm 2013 quy định như sau:

“Điều 52. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp bất khả kháng.” 

Như vậy, theo quy định trên, hàng tháng bạn phải trực tiếp thực hiện nghĩa vụ thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng với trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trừ một số trường hợp đặc biệt bạn không phải thực hiện thông báo hoặc được thông báo việc làm trễ hơn so với ngày hẹn, được quy định cụ thể tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH như sau: 

“2. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải thực hiện thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Nam từ đủ 60 tuổi trở lên, nữ từ đủ 55 tuổi trở lên;

b) Người lao động được xác định thuộc danh mục bệnh phải điều trị dài ngày có giấy xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Nghỉ hưởng chế độ thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền. Riêng đối với trường hợp nam giới có vợ chết sau khi sinh con mà phải trực tiếp nuôi dưỡng con thì giấy tờ xác nhận là giấy khai sinh của con và giấy chứng tử của mẹ;

d) Đang tham gia khóa học nghề theo quyết định của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và có xác nhận của cơ sở dạy nghề;

đ) Thực hiện hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 03 tháng.

3. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

d) Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.” 

Như vậy, không có trường hợp nào người lao động có thể thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng trước ngày hẹn. 

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, bạn không thể thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm trước ngày hẹn được. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Quy định về thông báo tìm kiếm việc làm từ tháng thứ hai trở đi

Thông báo tìm kiếm việc làm trước ngày hẹn

Luật sư tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172 

Thứ hai, không thông báo tình hình việc làm có được bảo lưu TCTN

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 53 Luật việc làm năm 2013 có quy định:

“Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

2. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.”

Theo đó, nếu bạn không lên thông báo tình việc làm thì bạn sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp và sẽ không được nhận tiền TCTN của tháng đó. Nếu vẫn còn thời gian được hưởng thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo theo quy định. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Được ủy quyền thông báo về việc tìm kiếm việc làm không?

Thứ ba, chấm dứt hưởng TCTN khi không thông báo tình hình việc làm

Căn cứ theo quy định tại Điểm e Khoản 3 Điều 53 Luật việc làm năm 2013 có quy định:

“Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

3. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây:

e) Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này trong 03 tháng liên tục;”

Theo đó, nếu bạn không lên thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng trong 03 tháng liên tục thì bạn sẽ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề thông báo tìm kiếm việc làm trước ngày hẹn. 

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Thông báo đã tìm được việc làm khi đang trong thời gian nhận trợ cấp thất nghiệp

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam