19006172

Thủ tục khám chữa bệnh khi chuyển tuyến năm 2020

Thủ tục khám chữa bệnh khi chuyển tuyến năm 2020

Cho tôi hỏi vấn đề mẹ tôi có thẻ BHYT theo đối tượng thân nhân liệt sĩ (con liệt sĩ), đi khám bệnh và được bác sĩ cho chuyển viện từ tuyến huyện lên tuyến tỉnh để mổ sỏi thận. Hiện tại mẹ tôi đang nằm ở bệnh viện tỉnh thì sẽ được BHYT chi trả bao nhiêu % ạ? Và mẹ tôi phải thực hiện thủ tục gì không?Thủ tục khám chữa bệnh khi chuyển tuyến

Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức hưởng BHYT khi chuyển tuyến theo chỉ định bác sĩ 

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-BYT như sau:

“Điều 11. Các trường hợp được xác định là đúng tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

3. Người có thẻ bảo hiểm y tế được bệnh viện tuyến huyện, bao gồm cả bệnh viện đã được xếp hạng I, hạng II và bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh chuyển tuyến đến trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa, viện chuyên khoa tuyến tỉnh cùng hạng hoặc hạng thấp hơn.”

 Đồng thời, căn cứ theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014  như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;”

Như vậy, mẹ bạn được bác sĩ chuyển lên điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, đây được xác định là trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến theo quy định của pháp luật. Do đó, đối với trường hợp mẹ bạn tham gia BHYT theo đối tượng thân nhân liệt sĩ nên khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh.

Thứ hai, thủ tục khám chữa bệnh khi chuyển tuyến năm 2020

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 11 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

Điều 15. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

5. Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia bảo hiểm y tế phải xuất trình hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giấy chuyn tuyến theo Mu số 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp giấy chuyển tuyến có giá trị sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 nhưng đợt điều trị chưa kết thúc thì được sử dụng giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị.

Trường hợp khám lại theo yêu cầu điều trị, người tham gia bảo hiểm y tế phải có giấy hẹn khám lại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Mu số 5 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

Như vậy, về hồ sơ khám chữa bệnh khi chuyển tuyến mẹ bạn cần chuẩn bị những loại giấy tờ sau:

+) Hồ sơ chuyển tuyến của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

+) Giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP

+) Thẻ BHYT đang có giá trị sử dụng

+) Chứng minh thư nhân dân/ thẻ căn cước công dân

Do đó, mẹ bạn cần chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ nêu trên và nộp cho cơ sở khám, chữa bệnh được chuyển đến.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Mức hưởng bảo hiểm y tế khi có giấy chuyển tuyến

BHYT chi trả bao nhiêu % khi có giấy chuyển tuyến khám chữa bệnh? 

mặt nạ đất sét