19006172

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo luật mới

Nội dung câu hỏi:

Tôi mới nghỉ việc được 6 tháng tại doanh nghiệp và có sổ bảo hiểm, giờ tôi làm công việc tự do và muốn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nghe nói khi đóng BHXH tự nguyện sẽ được nhà nước hỗ trợ cao hơn trước tôi là hộ bình thường, hướng dẫn giúp tôi thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo luật mới. xin cảm ơn.Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyệnTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Trường hợp của bạn Tổng đài tư vấn xin được tư vấn như sau:

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo luật mới

Căn cứ tại Điều 4 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

a) Ốm đau;

b) Thai sản;

c) Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

d) Hưu trí;

đ) Tử tuất.

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.“

Như vậy, khi tham gia bảo hiểm xã hội theo doanh nghiệp thì bạn sẽ được hưởng 5 chế độ của bảo hiểm xã hội còn nếu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bạn chỉ được hưởng 2 chế độ về bảo hiểm là hưu trí và tử tuất. Do bảo hiểm xã hội tự nguyện không có chế độ ốm đau; thai sản; Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nên người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chỉ hướng tới mục đích hưởng chế độ hưu trí.

Một lưu ý cơ bản mà người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng cần phải biết là khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì không có các trường hợp nghỉ hưu sớm trước tuổi. Chỉ khi nào người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ tuổi và đủ số năm đóng bảo hiểm thì mới được nghỉ hưu.

Đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội.”

Do đó, bạn đã nghỉ việc và hiện tại đang làm công việc tự do nên bạn có nhu cầu thì có thể tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyên. 

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

Căn cứ Điều 24 Quyết định 595/2017/QĐ-BHXHQuyết định 222/2021/QĐ-BHXH thì trình tự, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thực hiện theo các bước như sau:

Bước 01: Bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm những giấy tờ như sau:

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

– Đại lý thu/Cơ quan BHXH (đối với trường hợp người tham gia đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH): Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS)

Ngoài ra, khi đi chồng bạn cầm theo Căn cước công dân và Sổ hộ khẩu

Bước 02: Bạn nộp bộ hồ sơ nêu tại Bước 1 đến Bộ phận một cửa của Cơ quan BHXH quận, huyện nơi cư trú hoặc nộp đến Đại lý thu bảo hiểm tại địa phương để tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Hình thức nộp: Có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa của cơ quan BHXH hoặc nộp trực tiếp cho Đại lý thu; Hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính công.

Bước 03: Cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ và giải quyết việc tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho bạn.

– Thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu

– Lệ phí: Không mất

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết gồm: Sổ BHXH;

– Người tham gia đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH: nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH hoặc tại Trung tâm Phục vụ HCC các cấp hoặc qua dịch vụ bưu chính.

– Người tham gia đóng trực tiếp cho Đại lý thu: nhận kết quả tại Đại lý thu.

– Đối với người tham gia đóng thông qua ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh theo phương thức đăng ký nhận kết quả theo hình thức đăng ký.

Mức hỗ trợ khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có tăng;

Căn cứ Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ-CP quy định về mức hỗ trợ của nhà nước khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện như sau:

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định này, cụ thể:

– Bằng 30% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo; (99.000 đồng/tháng)

– Bằng 25% đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; (82.500 đồng/tháng)

– Bằng 10% đối với các đối tượng khác (33.000 đồng/tháng)

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, mức hỗ trợ đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ tính trên mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn. Theo đó, tùy từng giai đoạn mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là khác nhau nên khi mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn tăng thì mức hỗ trợ cũng tăng. Trước đây, mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn chỉ có 700.000 đồng/tháng nay lên tới 1.500.000 đồng/tháng. Do đó, bạn thuộc hộ bình thường mức hỗ trợ khi tham gia BHXH tự nguyện là 33.000 đồng/tháng.

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có Công văn số 2620/BHXH-BT gửi Bộ Tài chính về việc đề nghị Chính phủ tăng mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là người thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo để nhiều người có đủ khả năng tham gia BHXH tự nguyện. Theo đó, để tăng tính hấp dẫn, tạo thuận lợi hơn nữa cho người tham gia nhằm mở rộng vững chắc diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, BHXH Việt Nam đề xuất nâng mức hỗ trợ từ 30% lên 50% đối với hộ nghèo; từ 25% lên 30% đối với hộ cận nghèo và từ 10% lên 20% đối với các đối tượng còn lại.

Bạn có thể tham khảo mức đóng và các vấn đề khác liên quan đến BHXH tự nguyện tại bài viết:

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam