19006172

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 13 năm 1 tháng (số liệu thực)

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 13 năm 1 tháng (số liệu thực)

Tôi đóng BHXH được 13 năm 1 tháng với cả thời gian làm việc tại nhà nước và làm ở công ty tư nhân. Tôi muốn biết cách tính tiền BHXH 1 lần để cân nhắc xem có nên đóng tiếp để nhận lương hưu hay nhận tiền ạ? Xin cảm ơn.

Từ 2-8/2009: hệ số 1.99; Từ tháng 9/2009 -4/2014: 2.34; Từ tháng 5/2004-10/2017: 2.67; Từ 11/2017-9/2018: 3.00.

Từ tháng 2/2019-12/2019: 4.168.185 đồng; Từ 1/2020 – 4/2022: 4.488.003 đồng; từ tháng 5/2022 – 6/2022: 5.341.440 đồng.VIDEO: TIỀN TRƯỢT GIÁ BHXH 1 LẦN TẠI SAO NGƯỜI CÓ NGƯỜI KHÔNG

Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 13 năm 1 tháng (số liệu thực), Tổng đài tư vấnxin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng: mức bình quân tiền lương * số tháng hưởng bảo hiểm. Cụ thể, bạn đóng được 13 năm 1 tháng thì cách tính cụ thể như sau:

1. Tính mức bình quân tiền lương;

Căn cứ điểm d Khoản 1 và Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

d) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Trong trường hợp này, bạn đóng BHXH được 13 năm 01 tháng vừa có thời gian làm việc theo hệ số lương và vừa có thời gian làm việc theo mức tiền lương do Người sử dụng lao động quyết định. Tuy nhiên, thời gian làm việc theo hệ số lương từ năm 2009 thì sẽ tính bình quân lương của 10 năm cuối cộng với bình quân lương của toàn bộ quá trình đó.

Do đó, bạn có gần 10 năm làm việc theo hệ số lương sẽ được áp dụng theo Mức lương cơ sở tại thời điểm tính chế độ BHXH 1 lần là 1.490.000 đồng (đến 7/2023 sẽ tăng thành 1.800.000 đồng); đối với thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì sẽ tính bình quân của toàn bộ quá trình đóng và được nhân thêm hệ số điều chỉnh giá theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH, cụ thể theo bảng sau:

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 13 năm 1 tháng

Mức lương bình quân: 611.744.075 đồng : 157 tháng = 3.896.459 đồng;

2. Số tháng hưởng BHXH 1 lần;

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần 

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Như vậy, bạn đóng được 13 năm 1 tháng sẽ được tính như sau:

+) Trước năm 2014 bạn đóng được 4 năm 11 tháng được tính hưởng: 4 năm * 1.5 – 6 tháng lương bình quân (lẻ 11 tháng chuyển sau năm 2014);

+) Sau năm 2014 bạn đóng được 9 năm 1 tháng (đã cộng 11 tháng lẻ) làm tròn thành 9.5 năm tính hưởng: 9.5 năm * 2 tháng lương = 19 tháng lương bình quân;

Tổng số tháng bạn nhận được 6 + 19 = 25 tháng lương bình quân.

3. Số tiền Bảo hiểm xã hội một lần bạn nhận được

– Mức bình quân lương: 3.896.459 đồng

– Số tháng hưởng BHXH 1 lần: 25 tháng;

Mức hưởng BHXH nhận được: 3.896.459 đồng * 25 tháng = 97.411.477 đồng;

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn thủ tục hưởng BHXH 1 lần sau 1 năm nghỉ việc

Nếu còn vướng mắc về: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 13 năm 1 tháng (số liệu thực); bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam