19006172

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 19 năm 7 tháng (số liệu thực)

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 19 năm 7 tháng (số liệu thực)

Tôi đóng BHXH được 19 năm 7 tháng theo hệ số lương do Nhà nước quy định. Tôi có tìm hiểu thì được biết khi tôi đóng được năm 2004 là sẽ được tính bình quân lương của 8 năm cuối. Hiện tôi đang muốn lãnh BHXH 1 lần để chữa bệnh chứ chờ đến năm nhận hưu lâu quá thì mong hướng dẫn giúp tôi cụ thể:

Tháng 9/2014 – 6/2015: 4.1, PCTN 0.12; tháng 7/2015 – 6/2018: 4.4 và PCTN 0.15; tháng 7/2018 – 6/2021: 4.7, PCTN: 0.18; Tháng 7/2021 – 8/2022:  5; PCTN 1.9;VIDEO: TIỀN TRƯỢT GIÁ BHXH 1 LẦN TẠI SAO NGƯỜI CÓ NGƯỜI KHÔNG

Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 19 năm 7 tháng (số liệu thực), Tổng đài tư vấnxin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng: mức bình quân tiền lương * số tháng hưởng bảo hiểm. Cụ thể, bạn đóng được 19 năm 7 tháng thì cách tính cụ thể như sau:

1. Tính mức bình quân tiền lương;

Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ hưu như sau:

c) Tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;”

Vậy, bạn làm việc từ năm 2004 nên sẽ được tính bình quân tiền lương của 8 năm cuối và sẽ được áp dụng theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP; Cụ thể trường hợp của bạn như sau:

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 19 năm 7 tháng

Mức bình quân tiền lương: 761.443.640 đồng : 96 tháng = 7.931.705 đồng/tháng;

2. Số tháng hưởng BHXH 1 lần;

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần 

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Như vậy, bạn đóng được 19 năm 7 tháng nên sẽ được tính như sau:

+) Trước năm 2014: bạn đóng được 10 năm 11 tháng tính hưởng: 10 năm * 1.5 tháng = 15 tháng lương bình quân (lẻ 11 tháng chuyển sau 2014);

+) Sau năm 2014 bạn đóng được 8 năm 8 tháng + 11 tháng lẻ = 9 năm 7 tháng làm tròn là 10 năm tính hưởng: 10 năm * 2 tháng = 20 tháng lương bình quân;

Tổng số tháng bạn nhận được là: 15 tháng + 20 tháng = 35 tháng lương bình quân.

3. Số tiền Bảo hiểm xã hội một lần bạn nhận được

– Mức bình quân lương: 7.931.705 đồng/tháng

– Số tháng hưởng BHXH 1 lần: 35 tháng;

Mức hưởng BHXH nhận được: 7.931.705 đồng/tháng * 35 tháng = 277.609.660 đồng;

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn thủ tục hưởng BHXH 1 lần sau 1 năm nghỉ việc

Nếu còn vướng mắc về: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 19 năm 7 tháng (số liệu thực); bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam