19006172

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 3 năm 3 tháng (số liệu thực)

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 3 năm 3 tháng (số liệu thực)

Tôi đóng được 3 năm 3 tháng BHXH từ năm 2013 kéo dài đến 2019 mức lương cũng không cao. Tôi muốn lãnh BHXH 1 lần để làm công chuyện. Xin hướng dẫn giúp tôi cách tính cụ thể:

Năm 2013: tháng 12: 1.853.775 đồng;

Năm 2014: 1-4: 2.134.650 đồng, 9-10: 2.134.650 đồng;

Năm 2016: 10-12: 3.750.000 đồng;

Năm 2017: 1: 4.012.500 đồng; 2-4: 4.013.000 đồng; 10-12: 4.140.000 đồng;

Năm 2018: 1-7: 4.140.000 đồng; 8-12: 5.140.000 đồng;

Năm 2019: 1-5 và 6-10: 5.140.000 đồng;VIDEO: TIỀN TRƯỢT GIÁ BHXH 1 LẦN TẠI SAO NGƯỜI CÓ NGƯỜI KHÔNG

Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 3 năm 3 tháng (số liệu thực), Tổng đài tư vấnxin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng: mức bình quân tiền lương * số tháng hưởng bảo hiểm. Cụ thể, bạn đóng được 3 năm 3 tháng thì cách tính cụ thể như sau:

1. Tính mức bình quân tiền lương;

Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Theo quy định nêu trên, đối với người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì sẽ tính bình quân của toàn bộ quá trình đóng và được nhân thêm hệ số điều chỉnh giá theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH, cụ thể theo bảng sau:

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 3 năm 3 tháng

Mức bình quân tiền lương: 180.463.074 đồng : 30 tháng = 4.627.258 đồng;

2. Số tháng hưởng BHXH 1 lần;

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần 

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Như vậy, bạn đóng được 3 năm 3 tháng sẽ được tính như sau:

+) Trước năm 2014 bạn đóng được 1 tháng nên được chuyển sang sau năm 2014 để tính;

+) Sau năm 2014 bạn đóng được 3 năm 2 tháng + 1 tháng trước 2014 là 3 năm 3 tháng làm tròn là 3.5 năm hưởng: 3.5 năm * 2 tháng = 7 tháng lương bình quân:

Tổng số tháng bạn nhận được 7 tháng lương bình quân.

3. Số tiền Bảo hiểm xã hội một lần bạn nhận được

– Mức bình quân lương: 4.627.258 đồng

– Số tháng hưởng BHXH 1 lần: 7 tháng;

Mức hưởng BHXH nhận được: 4.627.258 đồng * 7 tháng = 32.390.808 đồng;

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Hướng dẫn thủ tục hưởng BHXH 1 lần sau 1 năm nghỉ việc

Nếu còn vướng mắc về: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 3 năm 3 tháng (số liệu thực); bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam