19006172

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 12 năm 4 tháng (số liệu thực)

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 12 năm 4 tháng (số liệu thực)

Tôi đóng BHXH được 12 năm 4 tháng từ năm 2009 đến năm 2023. Tôi muốn tính xem được bao nhiêu tiền BHXH 1 lần. Vì số liệu của tôi nhiều và cũng loằng ngoằng nên cũng không biết tính sao cho chuẩn để tôi còn cân nhắc đóng tiếp để hưởng hưu hay lãnh về 1 cục. Xin cảm ơn, tôi đã thanh toán đầy đủ phí theo bài viết: Dịch vụ tính bảo hiểm xã hội một lần chính xác 100%

Từ tháng 10-12/2009: 1.440.000 đồng; Từ tháng 1-2/2010 và 4-12/2010: 1.764.000 đồng; Từ 1-9/2011: 1.452.700 đồng; từ tháng 10-12/2011: 2.152.500 đồng; Từ tháng 1-7/2012: 2.152.500 đồng; Từ 4-12/2013: 2.660.200 đồng; Từ tháng 1-1/2014: 3.056.500 đồng; Từ tháng 4-12/2014: 2.889.000 đồng; 1/2015-4/2016: 3.317.000 đồng; Từ tháng 5-12/2016: 3.801.175 đồng; Từ tháng 1-6/2017: 4.528.620 đồng,từ tháng 9-12/2017: 4.247.000 đồng; từ tháng 1-12/2018: 4.400.000 đồng; Từ tháng 1-12/2019: 4.600.000 đồng; Từ 1/2020-5/2022: 4.800.000 đồng; Từ tháng 6/2022.VIDEO: TIỀN TRƯỢT GIÁ BHXH 1 LẦN, TẠI SAO NGƯỜI CÓ NGƯỜI KHÔNG

Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 12 năm 4 tháng (số liệu thực), Tổng đài tư vấnxin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng: mức bình quân tiền lương * số tháng hưởng bảo hiểm. Cụ thể, bạn đóng được 12 năm 4 tháng tình cách tính cụ thể như sau:

1. Tính mức bình quân tiền lương;

Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Theo quy định nêu trên, đối với người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì sẽ tính bình quân của toàn bộ quá trình đóng và được nhân thêm hệ số điều chỉnh giá theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH, cụ thể theo bảng sau:

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 12 năm 4 tháng

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 12 năm 4 tháng

Vậy, mức bình quân tiền lương bằng: 619.602.988 đồng / 148 tháng = 4.186.570 đồng/tháng.

2. Số tháng hưởng BHXH 1 lần;

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần 

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Như vậy, bạn đóng được 12 năm 4 tháng sẽ được tính như sau:

+) Trước năm 2014 bạn đóng được 3 năm 6 tháng được hưởng 3 năm * 1.5 tháng = 4.5 tháng lương bình quân (lẻ 6 tháng chuyển sau 2014)

+) Sau năm 2014 bạn đóng được 9 năm 4 tháng (đã cộng 6 tháng lẻ) được làm tròn là 9.5 năm hưởng: 9.5 * 2 tháng = 19 tháng lương bình quân.

Tổng số tháng bạn nhận được: 4.5 + 19 = 23.5 tháng lương bình quân.

3. Số tiền Bảo hiểm xã hội một lần bạn nhận được

– Mức bình quân lương: 4.186.507đồng;

– Số tháng hưởng BHXH 1 lần: 23.5 tháng;

Mức hưởng BHXH nhận được: 4.186.507 đồng * 23.5 tháng = 98.382.907 đồng;

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Thời điểm nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Nếu còn vướng mắc về: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 12 năm 4 tháng (số liệu thực); bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam