19006172

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 4 năm 8 tháng (số liệu thực)

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 4 năm 8 tháng (số liệu thực)

Tôi đóng BHXH được 4 năm 8 tháng từ năm 2010 cho đến năm 2022, mức lương thì thay đổi từ 1tr – 4tr. Tôi đã tìm hiểu cách tính nhưng phải nhân cả trượt giá nên cũng hơi khó tính. Mong anh chị hướng dẫn chi tiết giúp tôi, quá trình đóng như sau:

Năm 2010: từ tháng 8 -10: 1.282.000 đồng; Năm 2011: tháng 2: 1.450.000 đồng;

Năm 2014: tháng 4-5: 2.568.000 đồng; tháng 12: 2.250.000 đồng;

Năm 2015: tháng 1-2: 2.570.000 đồng;

Năm 2017: 5-12/2017: 3.050.000 đồng;

Năm 2018: 1-12: 3.244.500 đồng;

Năm 2019: Tháng 1-3: 3.412.500 đồng; 4-12: 3.477.500 đồng;

Năm 2020: tháng 12: 4.200.000 đồng;

Năm 2021: 1-12: 4.200.000 đồng; Năm 2022: 1-2: 4.200.000 đồng;VIDEO: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH TÍNH BHXH 1 LẦN CÓ TRƯỢT GIÁ

Tư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi, với trường hợp của bạn: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 4 năm 8 tháng (số liệu thực), Tổng đài tư vấnxin trả lời như sau:

Căn cứ Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng: mức bình quân tiền lương * số tháng hưởng bảo hiểm. Cụ thể, bạn đóng được 4 năm 8 tháng tình cách tính cụ thể như sau:

1. Tính mức bình quân tiền lương;

Căn cứ Khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Theo quy định nêu trên, đối với người lao động có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì sẽ tính bình quân của toàn bộ quá trình đóng và được nhân thêm hệ số điều chỉnh giá theo Thông tư 01/2023/TT-BLĐTBXH, cụ thể theo bảng tính sau:

Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 4 năm 8 tháng

Mức lương bình quân: 205.245.940 đồng : 56 tháng = 3.665.106 đồng/tháng;

2. Số tháng hưởng BHXH 1 lần;

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH năm 2014 quy định như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần 

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Như vậy, bạn có toàn bộ thời gian đóng BHXH sau năm 2014 là 4 năm 8 tháng được làm tròn là 5 năm được hưởng 10 tháng lương bình quân;

3. Số tiền Bảo hiểm xã hội một lần bạn nhận được

– Mức bình quân lương: 3.665.106 đồng;

– Số tháng hưởng BHXH 1 lần: 10 tháng;

Mức hưởng BHXH nhận được: 3.665.106 đồng * 10 tháng = 36.651.061 tháng;

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau: Thời điểm nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Nếu còn vướng mắc về: Tính BHXH 1 lần khi đóng BHXH 4 năm 8 tháng (số liệu thực); bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được gặp các chuyên viên tư vấn.

luatannam