19006172

Tính mức hưởng BHXH 1 lần khi đóng hơn 6 năm BHXH như thế nào?

Tính mức hưởng BHXH 1 lần khi đóng hơn 6 năm BHXH như thế nào?

Mọi người cho em hỏi em làm được 6 năm 11 tháng em lấy BHXH 1 lần người ta giả em 6 năm còn 11 tháng nữa có lấy BHXH 1 lần được không ạ? Cách tính mức hưởng khi có thời gian đóng BHXH hơn 6 năm như thế nào và tôi được nhận lại bao nhiêu tiền có bao gồm tiền trượt giá không?Hỗ trợ tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, nhận BHXH 1 lần 6 năm còn 11 tháng có được lấy không?

Căn cứ vào khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.”

Như vậy, theo quy định trên trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.  Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì bạn làm được 6 năm 11 tháng, thì khi bạn nhận BHXH 1 lần 11 tháng của bạn sẽ được tính hưởng BHXH 1 lần là một năm. Do đó, khi bạn nhận BHXH 1 lần sẽ được tính là đóng BHXH 7 năm.

Thứ hai, tính mức hưởng BHXH 1 lần khi đóng hơn 6 năm BHXH như thế nào?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH có quy định:

Điều 20. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mbqtl = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH  : Tổng số tháng đóng BHXH.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì bạn đóng BHXH được 6 năm 11 tháng thì bạn sẽ được xác định đóng BHXH 7 năm. Vì bạn không cung cấp thông tin về tiền lương của bạn nên chúng tôi không thể tính ra mức hưởng BHXH 1 lần khi đóng hơn 6 năm BHXH của bạn là bao nhiêu tiền. Bạn cần xem mức lương mà bạn đã đóng BHXH và tính mức hưởng BHXH 1 lần khi có thời gian đóng BHXH 6 năm 11 tháng như sau:

Mbqtl = (Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của các tháng đóng BHXH x Hệ số trượt giá) : Tổng số tháng đóng BHXH

Theo đó, mức hưởng BHXH 1 lần khi đóng hơn 6 năm = Mbqtl x Số tháng hưởng BHXH 

Thứ ba, nhận tiền BHXH 1 lần có bao gồm tiền trượt giá không?

Căn cứ vào khoản 1 Điều 1 Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP bao gồm:

b) Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020…“.

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì bạn thuộc đối tượng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định. Do đó, khi bạn nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần vào năm 2020 bạn sẽ được cơ quan BHXH tính thêm tiền trượt giá theo Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH.

Trên đây là bài viết về tính mức hưởng BHXH 1 lần khi đóng hơn 6 năm BHXH như thế nào?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc về mức hưởng BHXH 1 lần khi đóng hơn 6 năm, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Nghỉ việc bao lâu thì đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Hồ sơ và thời gian để nhận được tiền bảo hiểm xã hội một lần

luatannam