19006172

Trách nhiệm của NLĐ trong việc bảo đảm ATVSLĐ năm 2020

Trách nhiệm của NLĐ trong việc bảo đảm ATVSLĐ năm 2020

Trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc được quy định như thế nào? Và nếu trường hợp ngày nghỉ của NLĐ nhưng công ty yêu cầu tham gia tập huấn vệ sinh, an toàn lao động thì công ty có phải trả lương ngày này cho NLĐ hay không? Vì thỉnh thoảng cũng có những hoạt động như thế này. Xin cảm ơn rất nhiều.NLĐ trong việc bảo đảm ATVSLĐ

 Luật sư tư vấn chế độ tai nạn lao động 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, trách nhiệm của NLĐ trong việc bảo đảm ATVSLĐ năm 2020

Căn cứ theo quy định tại Điều 17 Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 như sau: 

“Điều 17. Trách nhiệm của người lao động trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc

1. Chấp hành quy định, nội quy, quy trình, yêu cầu về an toàn, vệ sinh lao động của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành liên quan đến công việc, nhiệm vụ được giao.

2. Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức, kỹ năng về các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân đã được trang cấp, các thiết bị an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc trong quá trình thực hiện các công việc, nhiệm vụ được giao.

3. Phải tham gia huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trước khi sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

4. Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp gây mất an toàn, vệ sinh lao động, hành vi vi phạm quy định an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; báo cáo kịp thời với người có trách nhiệm khi biết tai nạn lao động, sự cố hoặc phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố, tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp; chủ động tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố, tai nạn lao động theo phương án xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp hoặc khi có lệnh của người sử dụng lao động hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Như vậy, theo quy định thì người lao động cần có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc cụ thể như quy định trên.

Thứ hai, tập huấn an toàn lao động ngày nghỉ có được trả lương?

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 45/2013/NĐ-CP như sau: 

“Điều 3. Thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương

1. Nghỉ trong giờ làm việc theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.

2. Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc.

3. Nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người.

4. Thời giờ nghỉ mỗi ngày 60 phút đối với lao động nữ nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

5. Nghỉ mỗi ngày 30 phút đối với lao động nữ trong thời gian hành kinh.

6. Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động.

7. Thời giờ học tập, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

8. Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý.

9. Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do công đoàn cấp trên triệu tập cán bộ công đoàn không chuyên trách theo quy định của pháp luật về công đoàn.

10. Thời giờ làm việc được rút ngắn mỗi ngày ít nhất 01 giờ đối với người lao động cao tuổi trong năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.”

Như vậy, theo quy định trên thì thời gian mà người lao động tập huấn an toàn vệ sinh lao động vẫn được công ty trả lương.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Công ty có bắt buộc phải tổ chức huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động?

Điều kiện hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn vệ sinh lao động năm 2020

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét