19006172

Từ năm 2021 hợp đồng thử việc có bắt buộc tham gia BHXH?

Từ năm 2021 hợp đồng thử việc có bắt buộc tham gia BHXH?

Tôi đang thử việc tại một công ty bất động sản theo hợp đồng thử việc 2 tháng, xin hỏi trong thời gian thử việc có phải tham gia BHXH không? Nếu không tham gia thì tôi có được nhận thêm khoản tiền tương ứng trong năm 2021 không? Xin cảm ơn rất nhiều. 

hợp đồng thử việc có bắt buộc tham gia BHXH

Dịch vụ hỗ trợ tư vấn bảo hiểm xã hội online 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Từ năm 2021 hợp đồng thử việc có bắt buộc tham gia BHXH của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, từ năm 2021 hợp đồng thử việc có bắt buộc tham gia BHXH?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

c) Cán bộ, công chức, viên chức;

d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.”

Như vậy, bạn làm việc trong thời gian thử việc 2 tháng theo hợp đồng thử việc thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Lưu ý, trường hợp thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động mà hợp đồng lao động thuộc diện đóng BHXH bắt buộc thì người sử dụng lao động và người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho cả thời gian thử việc (Tham khảo Mục 4 Công văn 2447/LĐTBXH-BHXH của BHXH Việt Nam).

Thứ hai, về việc nhận thêm tiền lương tương ứng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 168 Bộ Luật lao động năm 2019 như sau:

“Điều 168. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

hợp đồng thử việc có bắt buộc tham gia BHXH

3. Đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền cho người lao động tương đương với mức người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.”

Tuy nhiên, trong nội dung của hợp đồng thử việc không có nội dung về đóng BHXH nên trong trường hợp này người sử dụng lao động không phải trả thêm khoản tiền này vào lương cho NLĐ trong thời gian thử việc.

Trên đây là bài viết về vấn đề Từ năm 2021 hợp đồng thử việc có bắt buộc tham gia BHXH? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Nhân viên thử việc có được đóng BHXH theo quy định hiện hành không?

Có được truy lĩnh tiền đóng bảo hiểm trong thời gian thử việc?

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về Từ năm 2021 hợp đồng thử việc có bắt buộc tham gia BHXH; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam