19006172

Tư vấn về chế độ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Tư vấn về chế độ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Tôi sinh năm 1965 là nam, có 32 năm đóng BHXH và hưởng 26% phụ cấp thâm niên trong ngành giáo dục. Theo chế độ nghỉ hưu trước tuổi tôi có được về hưu trước tuổi không? Nếu được thì tính chế độ lương hưu và trợ cấp như thế nào? Tôi muốn tư vấn về chế độ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi. Xin cảm ơn luật sư!chế độ lương hưuTư vấn Bảo hiểm xã hội:

Với câu hỏi của bạn: Tư vấn về chế độ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi; Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất: Về nghỉ hưu trước tuổi:

Căn cứ quy định Khoản 1 Điều 55, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 219 Bộ luật lao động năm 2019 về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động:

“Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

b) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP thì:

“2. Tuổi nghỉ hưu thấp nhất của người lao động quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo bảng dưới đây:

Lao động nam

Lao động nữ

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

Năm nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu thấp nhất

2023

55 tuổi 9 tháng

2023

51 tuổi

Với trường hợp của bạn, bạn sinh năm 1965, tính đến thời điểm hiện tại bạn đủ 58 tuổi, có 32 năm đóng bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện để giám định sức khỏe nghỉ hưu trước tuổi. Nếu kết quả suy giảm từ 61% trở lên thì bạn đủ điều kiện để hưởng lương hưu do suy giảm khả năng lao động theo quy định trên.

Thứ hai: Khi bạn đáp ứng đủ điều kiện trên thì lương hưu sẽ được tính như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

2.Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%“.

Như vậy theo quy định trên, mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng:

– 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội;

– Sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. Vậy, bạn đóng BHXH 32 năm sẽ được hưởng tương ứng là 69%.

Như vậy, mức hưởng lương hưu của bạn là 75% nhưng do bạn về hưu trước tuổi nên là mỗi năm về hưu trước tuổi bạn sẽ bị trừ 2% (tại khoản 1 Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH). Mức bình quân tiền lương làm căn cứ hưởng chế độ hưu trí của bạn được tính theo Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Bạn về hưu trước tuổi là 2 năm 9 tháng nên bị trừ là 5%.

Mức hưởng lương hưu của bạn là: 69%- 5% = 64% mức bình quân tiền lương;

chế độ lương hưu

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Trên đây là bài viết về: Tư vấn về chế độ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết: Phụ cấp thâm niên có được tính trong lương hưu không?

Trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp.

luatannam