19006172

Ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tôi vừa mới nghỉ việc tại công ty được 2 tháng, bây giờ tôi muốn ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ nhận bảo hiểm thất nghiệp thay tôi được không vì trong thời gian này tôi có việc gia đình không có thời gian đi nộp hồ sơ cũng như thực hiện thủ tục khai báo hàng tháng?Ủy quyền cho người khác nộp hồ sơTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới  Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn, chúng tôi xin trả lời cho bạn  như sau:

Về ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định:

“Điều 17. Nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Người lao động được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn”.

Như vậy, người lao động chỉ được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong những trường hợp sau:

  • Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền.
  • Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền.
  • Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất,… có xác nhận của Chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Áp dụng với trường hợp của bạn, bạn có nói là  thời gian này bạn có việc gia đình nên không có thời gian đi nộp hồ sơ cũng như thực hiện thủ tục khai báo hàng tháng. Bạn không thuộc trường hợp được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hưởng trợ thất nghiệp. Do đó, bạn phải trực tiếp nộp hồ sơ mới được giải quyết trợ cấp thất nghiệp.

Vấn đề ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Khoản 4 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định:

Điều 18. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

4. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động vẫn được nhận hoặc ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn”.

Ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Như vậy, người lao động chỉ được phép ủy quyền cho người khác nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp ốm đau, thai sản, bị tai nạn, hỏa hoạn, lũ lụt, sóng thần,…

Tóm lại, với trường hợp của bạn, bạn sẽ không được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ và nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi về vấn đề ủy quyền cho nguời khác nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Tự động bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới

Có được ủy quyền thông báo tình trạng việc làm không?

Trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ qua Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172  để được tư vấn

luatannam