19006172

Cách tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con mới nhất

Nội dung câu hỏi:

Tôi sắp sinh con nhưng chưa rõ cách tính trợ cấp một lần nên muốn nhờ anh, chị hướng dẫn Cách tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con mới nhất.Cách tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con mới nhất

Tư vấn chế độ thai sản:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho công ty chúng tôi, với trường hợp Cách tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con mới nhất; Tổng đài tư vấn xin được trả lời bạn như sau:

Quy định pháp luật về chế độ trợ cấp một lần khi sinh con

Căn cứ pháp luật: Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Như vậy, theo quy định của luật bảo hiểm xã hội thì trợ cấp một lần trong chế độ thai sản sẽ dành cho 2 trường hợp:

– Trường hợp một, cho lao động nữ sinh con và lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.

– Trường hợp hai, cho lao động nam có vợ sinh con khi chỉ có chồng tham gia bảo hiểm xã hội hoặc cả chồng và vợ đều tham gia bảo hiểm xã hội nhưng vợ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Điều kiện hưởng tiền trợ cấp một lần của chế độ thai sản

(1) Điều kiện hưởng trợ cấp một lần với lao động nữ sinh con hoặc lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi.

Căn cứ pháp luật: điểm b, điểm d  khoản 1 và Khoản 2 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.  “

Theo quy định nêu trên, lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi muốn được hưởng chế độ thai sản phải thỏa mãn điều kiện đóng bảo hiểm xã hội ít nhất 06 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh hoặc trước khi nhận nuôi con nuôi.

(2) Điều kiện nhận trợ cấp một lần với lao động nam có vợ sinh con.

Căn cứ pháp luật: Khoản 2 Điều 9 Thông tư 59/2015//tt-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 9. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản của lao động nữ sinh con, lao động nữ mang thai hộ, người mẹ nhờ mang thai hộ và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội; khoản 3 Điều 3 và khoản 1 Điều 4 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP và được hướng dẫn cụ thể như sau:

2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con;

b) Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.”

Theo quy định này, điều kiện nhận trợ cấp một lần đối với lao động nam có vợ sinh con là :

– lao động nam đóng bảo hiểm được ít nhất 06 tháng trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi vợ sinh.

– Vợ không tham gia bảo hiểm xã hội hoặc có tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con đối với lao động nữ.

Cách tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con mới nhất

Theo quy định tại Điều 38 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, tiền trợ cấp một lần cho mỗi con khi sinh ra hoặc nhận nuôi con nuôi là 02 tháng lương cơ sở.

Mặt khác, tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 24/2023/NĐ-CP có quy định:

Điều 3. Mức lương cơ sở

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.

Theo đó, mức lương cơ sở hiện nay là 1.800.000 đồng/tháng.

Như vậy, Cách tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con mới nhất như sau:

– Trường hợp sinh 01 con =02*1.800.000 =3.600.000 đồng.

– Trường hợp sinh 02 con =04*1.800.000 =7.200.000 đồng.

– Trường hợp sinh 03 con =6*1.800.000 =10.800.000 đồng.

– Trường hợp nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi cũng có cách tính trợ cấp một lần tương tự như trường hợp sinh con.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Trên đây là quy định của pháp luật về: Cách tính tiền trợ cấp một lần khi sinh con mới nhất. Nếu trong quá trình giải quyết còn có vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam