19006172

Đã nộp hồ sơ thì thời điểm được nhận trợ cấp thất nghiệp là khi nào?

Đã nộp hồ sơ thì thời điểm được nhận trợ cấp thất nghiệp là khi nào?

Tôi tham gia BHTN được 3 năm 5 tháng, đến cuối tháng 7/2023 thì nghĩ việc. Ngày 26/8/2023 tôi có làm hồ sơ trợ cấp thất nghiệp, giấy hẹn 28/9/2023 trả kết quả. Vậy thời điểm được nhận trợ cấp thất nghiệp là khi nào? Nếu qua tháng 11 tôi có việc làm và được đóng bảo hiểm xã hội lại thì tôi sẽ được nhận bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp. Xin được giải đáp! Xin cảm ơn!Thời điểm được nhận trợ cấp thất nghiệpTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi của bạn về Đã nộp hồ sơ thì thời điểm được nhận trợ cấp thất nghiệp là khi nào; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ theo Điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định như sau: 

“Điều 18. Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

1…Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động được tính từ ngày thứ 16 theo ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

a) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;”

Bạn có giấy hẹn ngày 28/9/2023 trả kết quả nếu ngày 28/9/2023 bạn đủ điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bên trung tâm dịch vụ việc làm sẽ gửi cho bạn Quyết định nhận trợ cấp thất nghiệp. Và trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày bạn nhận được quyết định nhận trợ cấp thất nghiệp (từ ngày 29/9 – 04/10/2023) bạn sẽ được chi trả tiền bảo hiểm thất nghiệp.

Về vấn đề đang hưởng thất nghiệp thì có việc làm

Căn cứ Điều 1 Nghị định 61/2020/NĐ-CP có quy định như sau: 

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b, d, đ, e, h khoản 1; khoản 2; khoản 5 Điều 21:

“b) Có việc làm

Người lao động được xác định là có việc làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;

4. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp vào những ngày của tháng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp của cả tháng đó”.

Thời điểm được nhận trợ cấp thất nghiệp

 

 Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Như vậy, Vì bạn đóng được 3 năm 5 tháng BHTN nên bạn sẽ được nhận 03 tháng BHTN. Nếu qua tháng 11 bạn có việc làm và được đóng BHXH lại thì bạn sẽ phải khai báo dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có việc làm trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Thời gian hưởng thất nghiệp còn lại của bạn chưa hưởng sẽ được bảo lưu cho lần hưởng sau. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Nếu còn vướng mắc về Đã nộp hồ sơ thì thời điểm được nhận trợ cấp thất nghiệp là khi nào bạn vui lòng liên hệ Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Trả lời

luatannam