19006172

Điều kiện và cách tính hưởng khi nghỉ hưu vào năm 2021

Điều kiện và cách tính hưởng khi nghỉ hưu vào năm 2021

Điều kiện và cách tính hưởng khi nghỉ hưu vào năm 2021. Tôi là Nguyễn Hoàng Sơn là nam sinh 13/02/1961, làm việc từ 12/1982 đến 6/2008 nghỉ việc do hoàn cảnh khó khăn (đơn vị từ xí nghiệp quốc doanh chuyển qua doanh nghiệp nhà nước rồi công ty cổ phần) 26,5 năm khóa sổ. Hệ số luơng là 4,81 chờ hưu lúc 60 tuổi (13/02/2021) không lãnh một lần đuợc.

Nghị đinh 108 không thực hiện cho nguời làm ở công ty cổ phần (khi nghị định 108 ra đời tôi có liên hệ thì BHXH Tỉnh Vĩnh Long trả lời như vậy). Nay nghe nói Luật BHXH có thay đổi. Tôi muốn hỏi đến năm 2021 tôi có được cho hưu không và cách tính % luơng hưu của tôi như thế nào? Chân thành cảm ơn.cách tính hưởng khi nghỉ hưuTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Đối với câu hỏi điều kiện và mức hưởng lương hưu; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, về việc có được nghỉ hưu

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu thì:

“Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định về độ tuổi nghỉ hưu mới nhất tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

“Điều 169. Tuổi nghỉ hưu

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.”

Theo đó để được nghỉ hưu năm 2021, bạn cần phải đáp ứng đồng thời cả hai điều kiện:

+) Đủ 60 tuổi 3 tháng

+) Nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội.

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn đóng bảo hiểm xã hội được 26,5 năm và bạn sinh ngày 13/2/1961. Chính vì vậy, vào thời điểm 13/5/2021 thì bạn sẽ đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật (đủ 60 tuổi 3 tháng).

Thứ hai, về cách tính hưởng khi nghỉ hưu vào năm 2021

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hàng tháng thì:

“2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.”

cách tính hưởng khi nghỉ hưu

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Với 26,5 năm đóng bảo hiểm xã hội thì tỉ lệ hưởng lương hưu của bạn được tính như sau:

+ 19 năm đầu được tính bằng 45%

+ 7,5 năm sau được tính bằng 7,5 x 2 =15%

Theo đó tỉ lệ hưởng của bạn = 45 + 15 = 60% mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội. Mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được tính theo Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Kết luận

Như vậy, tại thời điểm ngày 13/5/2021 thì bạn sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật với tỉ lệ hưởng là 60% mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội. 

Trên đây là bài viết về vấn đề Điều kiện và cách tính hưởng khi nghỉ hưu vào năm 2020. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm điều kiện và mức hưởng lương hưu tại bài viết: 

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và thời gian nộp

Cách tính lương hưu cho người lao động theo luật mới

Nếu còn vấn đề thắc mắc Điều kiện và cách tính hưởng khi nghỉ hưu vào năm 2020. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn trực tiếp.

luatannam