19006172

Hưởng BHXH một lần có được tính thêm tiền trượt giá không?

Hưởng BHXH một lần có được tính thêm tiền trượt giá không?

Mẹ tôi từng là viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, đóng bhxh bắt đầu từ năm 2001. Mẹ tôi làm đến hết 12/2018 thì bị ốm và xin nghỉ việc hẳn ở nhà. Cho tôi hỏi sau này khi rút bhxh 1 lần thì cách tính tiền như thế nào? Và khi tính thì có được tính thêm tiền trượt giá vào không ạ?VIDEO: TIỀN TRƯỢT GIÁ BHXH 1 LẦN, TẠI SAO NGƯỜI CÓ NGƯỜI KHÔNG

 

Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến  Tổng đài tư vấn. Về việc có được tính thêm tiền trượt giá khi nhận BHXH một lần; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, về cách tính tiền BHXH một lần:

Căn cứ khoản 2 Điều 60 và khoản 1 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Điều 60. BHXH một lần. 

2. Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

c) Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;”

Như vậy:

– Về thời gian đóng BHXH:

  • Trước năm 2014: vì bạn không nói cụ thể về thời gian đóng từ năm 2001 nên chúng tôi hiểu là đóng từ ngày 01/01/2001 do đó đến tháng 12/2013 mẹ bạn đóng được 13 năm.
  • Từ năm 2014: mẹ bạn đóng từ tháng 1/2014 đến 12/2018 do đó thời gian đóng BHXH được xác định là 5 năm.

– Về mức bình quân tiền lương = Tổng số tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm (96 tháng) cuối trước khi nghỉ việc: 96 tháng.

Khi đó, mức hưởng BHXH một lần = (1,5 tháng x 13 năm) + (02 tháng x 5 năm) x Mức bình quân tiền lương.

Được tính thêm tiền trượt giá

 

Tư vấn bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 24/7: 1900 6172

Thứ hai, về được việc tính thêm tiền trượt giá khi nhận BHXH một lần:

Theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 1 Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH về đối tượng áp dụng mức điều chỉnh tiền lương khi hưởng bảo hiểm xã hội:

“Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP bao gồm:

a) Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.”

Như vậy, NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 trở đi sẽ được áp dụng hệ số trượt giá khi tính mức hưởng BHXH một lần. Theo đó, mẹ bạn đã tham gia BHXH từ năm 2001 nên sẽ không được tính thêm tiền trượt giá khi tính mức hưởng BHXH một lần. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết: 

Cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần 2019

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần có cần quyết định nghỉ việc không?

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam