19006172

Lên khai báo trễ một ngày được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Nội dung câu hỏi:

Tổng đài cho tôi hỏi: Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 3, họ hẹn tôi lên khai báo nhưng tôi lên trễ 1 ngày vì lý do tôi về quê chưa lên kịp để trình diện mà bên trung tâm dịch vụ việc làm không chấp nhận là đúng hay sai vậy ạ?  và tôi Lên khai báo trễ một ngày được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?Lên khai báo trễ một ngàyTư vấn Bảo hiểm thất nghiệp:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới  Tổng đài tư vấnĐối với câu hỏi của bạn về vấn đề: Lên khai báo trễ một ngày được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? , chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Các trường hợp được kéo dài thời gian thông báo tình hình tìm kiếm việc làm

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 52 Luật việc làm năm 2013 quy định như sau:

“Điều 52. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm

1. Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng người lao động phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm việc làm, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh;

b) Trường hợp bất khả kháng.”

Mặt khác, tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2015 có hướng dẫn cụ thể hơn về việc thông báo tìm kiếm việc làm quy định như sau:

“Điều 10. Thông báo về việc tìm kiếm việc làm theo quy định tại Điều 52 Luật Việc làm 2013

3. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không phải trực tiếp thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm nếu thời gian thông báo về việc tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian mà người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền;

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền;

c) Bị hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;

d) Cha, mẹ, vợ/chồng, con của người lao động chết; người lao động hoặc con của người lao động kết hôn có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Các trường hợp không trực tiếp đến trung tâm dịch vụ việc làm thì chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo hằng tháng về việc tìm kiếm việc làm theo quy định, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi theo đường bưu điện thì tính theo ngày gửi ghi trên dấu bưu điện”.

Như vậy: Khai báo tình hình tìm kiếm việc làm hàng tháng là nghĩa vụ bắt buộc đối với người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, nếu thời gian thông báo tình hình tìm kiếm việc làm nằm trong khoảng thời gian thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH vừa nêu và người lao động có giấy tờ chứng minh thì sẽ không phải lên trực tiếp khai báo nhưng chậm nhất trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày cuối cùng của thời hạn thông báo, người lao động phải gửi thư bảo đảm hoặc ủy quyền cho người khác nộp bản chính hoặc bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ theo quy định nêu trên đến trung tâm dịch vụ việc làm nơi người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Tóm lại, thời gian thông báo của người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp từ tháng hưởng thất nghiệp thứ hai trở về sau là 03 ngày làm việc. nếu thuộc các trường hợp đặc biệt theo quy định thì được gia hạn thêm 03 ngày làm việc nữa.

Lên khai báo trễ một ngày được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Căn cứ quy định tại Điều 53 Luật Việc làm năm 2013 quy định như sau:

“Điều 53. Tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.

2. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định tại Điều 52 của Luật này.”

Theo quy định nêu trên, các trường hợp người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp không tới thông báo tình hình tìm kiếm việc làm đúng theo giấy hẹn hàng tháng của trung tâm dịch vụ việc làm sẽ không được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp tháng đó. Trừ những trường hợp đặc biệt được gia hạn thêm 3 ngày làm việc mà chúng tôi đã hướng dẫn ở phần trên.  

Kết luận:

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 3, trung tâm dịch vụ việc làm hẹn bạn đến khai báo nhưng bạn lên trễ 1 ngày vì lý do bạn về quê chưa lên kịp để khai báo, nên bạn không được nhận trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 3 nữa. Vì trường hợp bạn bận về quê không phải là trường hợp đặc biệt được tới thông báo tình hình tìm kiếm việc làm muộn.

Khi đó, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày bạn không đến thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định, trung tâm dịch vụ việc làm nơi bạn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp của bạn ( khoản 2 Điều 19 Nghị định 28/2015/NĐ-CP)

Nếu bạn còn thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp thì bạn tiếp tục tới thông báo đúng theo lịch hẹn của trung tâm dịch vụ việc làm.  Đối với những tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp sau,  Bạn sẽ vẫn được cơ quan bảo hiểm xã hội chuyển tiền. Riêng tháng thứ ba, do bạn tới khai báo trễ nên bạn sẽ không được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tháng đó. Số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng thứ ba của bạn sẽ không được bảo lưu, cộng dồn vào những tháng sau.   

Lên khai báo trễ một ngày

Tư vấn Bảo hiểm thất nghiệp trực tuyến 1900 6172

Trên đây là giải đáp về: Lên khai báo trễ một ngày được hưởng trợ cấp thất nghiệp không? Ngoài ra; bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Trợ cấp thất nghiệp được bảo lưu trong trường hợp nào?

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về: Lên khai báo trễ một ngày được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn; giải đáp trực tiếp.

luatannam