19006172

Mất bìa sổ BHXH được hưởng BHXH một lần không?

Mất bìa sổ BHXH được hưởng BHXH một lần không?

Em tham gia BHXH tự nguyện được 8 năm với mức lương từ t2/2012 đến t5/2014 là 4.000.000đ, từ t6/2014 đến t12/2016 là 5.250.000đ, từ t1/2017-t5/2019 là 6.000.000đ. Cho em hỏi em sẽ rút được bao tiền BHXH 1 lần. Em bị mất tờ bìa sổ BHXH thì có rút được không hay phải xin cấp lại ạ? Em xin cảm ơn!Mất bìa sổ BHXH được hưởng BHXH một lầnTổng đài tư vấn Bảo hiểm xã hội một lần trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức hưởng BHXH một lần khi tham gia BHXH tự nguyện được 8 năm

Về xác định số tháng hưởng căn cứ điểm b khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:

Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm.

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Như vậy, bạn đã đóng BHXH liên tục từ 2/2012 đến 5/2019 trong đó thời gian tham gia BHXH một lần từ 2/2012 đến 12/2013 là 1 năm 11 tháng. Thời gian 11 tháng lẻ sẽ được chuyển sang giai đoạn đóng BHXH từ 01/01/2014 để làm căn cứ tính BHXH 1 lần. Từ 01/2014 đến 05/2019 bạn đóng BHXH được 5 năm 5 tháng, cộng với 11 tháng lẻ trước năm 2014 nên tổng thời gian tham gia BHXH sau năm 2014 của bạn là 6 năm 4 tháng và được làm tròn thành 6,5 năm. Lúc này:

+ Số tháng hưởng BHXH một lần từ 2/2012 đến 12/2013 = 1 x 1,5 = 1,5 tháng.

+ Số tháng hưởng BHXH một lần từ 1/2014 đến 05/2019 = 6,5 x 2= 13 tháng. 

Theo đó, tổng số tháng hưởng của bạn là 14,5 tháng.

Về xác định mức bình quân tiền lương:

Căn cứ khoản 2 Điều 62 Luật bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 62. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2.Người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian.”

Bên cạnh đó, căn cứ khoản 2 Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 20. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu, trợ cấp một lần

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động có toàn bộ thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật bảo hiểm xã hội và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:

Mbqtl

=

Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội


Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Ngoài ra, bạn còn được hưởng hệ số trượt giá theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 35/2019/TT-BLĐTBXH.

Theo đó, Mbqtl bao gồm cả hệ số trượt giá = {(4.000.000 x 11 x 1,26) + (4.000.000 x 12 x 1,18) + [(4.000.000 x 5 + 5.250.000 x 7) x 1,14] + (5.250.000 x 12 x 1,13) + (5.250.000 x 12 x 1,1) + (6.000.000 x 12 x 1.06) + (6.000.000 x 12 x 1.03) + (6.000.000 x 5)} : 88 = 5.656.000 đồng

Lúc này, mức hưởng BHXH 1 lần = Mbqtl x Số tháng hưởng BHXH = 5.656.000 x 14,5 = 82.012.000 đồng.

Thứ hai, mất bìa sổ BHXH được hưởng BHXH một lần không?

Về hồ sơ căn cứ theo tiết 1.2.3, điểm 1.2, khoản 1 Điều 6 Quyết định số 166/QĐ-BHXH như sau:

Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

1. Trách nhiệm của Bộ phận TN-Trả KQ…

a) Trường hợp hưng BHXH một lần.

a1) S BHXH.”

Đồng thời, căn cứ theo Khoản 2 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH như sau:

“Điều 46. Cấp và quản lý sổ BHXH

2. Cấp lại sổ BHXH

2.1. Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ; họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.”

Như vậy, hồ sơ hưởng BHXH 1 lần yêu cầu bắt buộc phải có sổ BHXH gồm đầy đủ tờ bìa và các tờ rời. Trong trường hợp bạn bị mất bìa sổ BHXH thì bạn phải thực hiện thủ tục để cấp lại sổ. Sau khi cấp lại sổ thì bạn mới đủ hồ sơ để hưởng BHXH một lần.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Hồ sơ và thời gian để nhận được tiền bảo hiểm xã hội một lần

Quy định về các bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét