19006172

Mức đóng BHYT theo đối tượng hộ cận nghèo năm 2024

Nội dung câu hỏi:

Tổng đài tư vấn cho tôi hỏi gia đình tôi thuộc đối tượng hộ cận nghèo thì có được nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho không ạ? Nếu có mức hỗ trợ là bao nhiêu ạ? Tuần sau tôi định lên Bệnh viện Chợ Rẫy để khám bệnh thì có được BHYT chi trả bao nhiêu % ạ?BHYT theo đối tượng hộ cận nghèo

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế qua tổng đài 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Mức đóng BHYT theo đối tượng hộ cận nghèo năm 2024

Căn cứ theo quy định tại khoản 4  Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014  như sau:

“Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên”.

Đồng thời, căn cứ theo quy định tại Điều 7 Nghị định 146/2018/ NĐ-CP quy định :

“Điều 7. Mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế

1. Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng của các đối tượng được quy định như sau:

đ) Bằng 4,5% mức lương cơ sở đối với các đối tượng khác;”

Bên cạnh đó, căn cứ tại quy định điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định 146/2018/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 75/2023/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 8. Mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

1. Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau:“a) Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các huyện nghèo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền;

b) Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 4 Nghị định này;”

Như vậy, gia đình bạn thuộc hộ cận nghèo sẽ thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. Mức đóng BHYT đối với đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo đóng tối đa là 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó, Hộ gia đình cận nghèo không sinh sống tại các huyện nghèo chỉ cần đóng 30% chi phí còn 70% còn lại do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Mức lương cơ sở hiện nay theo quy định tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP là 1.800.000 đồng. vì thế, mức đóng BHYT theo hộ gia đình cận nghèo cho 1 năm là 30% x 4,5% x 1.800.000 x 12 = 291.600 đồng /người.

Mức hưởng BHYT theo đối tượng hộ cận nghèo

Căn cứ theo quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014  như sau:

“Điều 22: Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này;

2. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;…”

Như vậy, người có bảo hiểm y tế hộ cận nghèo sẽ được hưởng mức 95% khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến. trường hợp, người có thẻ bảo hiểm y tế hộ cận nghèo đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến sẽ được hưởng:

– 95% ở bệnh viện tuyến huyện.

– 95% khi điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh.

– 38% khi điều trị nội trú ở bệnh viện tuyến trung ương

Đối tượng hộ cận nghèo đi khám, chữa bệnh trái tuyến ở bệnh viện chợ Rẫy

Do bệnh viện Chợ Rẫy ở thành phố Hồ Chí Minh là một trong những bệnh viện thuộc tuyến trung ương nên khi bạn có thẻ bảo hiểm y tế hộ cận nghèo đi khám, chữa bệnh trái tuyến ở bệnh viện ChợRẫy thì mức hưởng bảo hiểm y tế của bạn như sau:

– Không được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế khi điều trị ngoại trú.

– Hưởng 38% chi phí nằm trong danh mục bảo hiểm y tế khi điều trị nội trú (nằm viện).   

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172  để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam