19006172

Nghỉ việc trước sinh được hưởng chế độ thai sản hay không?

Nghỉ việc trước sinh được hưởng chế độ thai sản hay không?

Em ký với công ty hợp đồng lao động 2 năm từ tháng 2/2019 đến hết tháng 1/2021. Tháng 3 này em đi khám sức khỏe mới biết mình đã có thai 3 tuần. Em nghỉ việc trước sinh có được hưởng chế độ thai sản? Nếu em đóng thêm BHXH tự nguyện thì có được nhận không? Nghỉ việc rồi thì em có được nhận tiền dưỡng sức không? Thời hạn nộp hồ sơ để hưởng trong thời gian bao lâu ạ? Em cám ơn nhiều nhé!


Nghỉ việc trước sinh được hưởng chế độ thai sản

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi nghỉ việc trước sinh được hưởng chế độ thai sản hay không; chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất, Nghỉ việc trước sinh được hưởng chế độ thai sản hay không?

Căn cứ Khoản 2 và Khoản 4 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

Theo các quy định trên, lao động nữ sinh con đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước sinh, khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng theo quy định của pháp luật. 

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn, do chúng tôi không biết tháng dự sinh của bạn là khi nào nên chúng tôi trả lời cho bạn như sau; nếu tính đến lúc bạn sinh, bạn đã đóng đủ 6 tháng BHXH trở lên trong 12 tháng trước khi bạn sinh thì bạn vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Thứ hai, đóng thêm BHXH tự nguyện để được hưởng chế độ thai sản

Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định,

“Điều 4. Các chế độ bảo hiểm xã hội

2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

a) Hưu trí;

b) Tử tuất.”

Theo quy định trên, nếu người lao động tham gia BHXH tự nguyện thì chỉ được hưởng lương hưu và tử tuất, không được hưởng chế độ thai sản bởi BHXH tự nguyện không có quỹ thai sản.

Do vậy, nếu đóng thêm BHXH tự nguyện thì cũng không được hưởng chế độ thai sản.

Thứ ba, về tiền dưỡng sức thai sản

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì:

“Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.”

Nghỉ việc trước sinh được hưởng chế độ thai sản

Luật sư tư vấn chế độ thai sản trực tuyến 24/7: 1900 6172

Theo đó, chế độ dưỡng sức sau thai sản chỉ áp dụng trong khoảng thời gian 30 ngày đầu bạn quay lại làm việc tại công ty mà sức khỏe chưa phục hồi. Trường hợp bạn đã nghỉ việc trước khi sinh con nên bạn sẽ không đủ điều kiện để nhận tiền dưỡng sức. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Thời gian sinh con khi đã nghỉ việc có được tính là thời gian đóng BHXH

Thứ tư, về thời hạn nộp hồ sơ hưởng thai sản

Căn cứ Khoản 2 Điều 14 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì:

2. Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con, thời điểm nhận con, thời điểm nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú.

Đối với trường hợp bạn đã nghỉ việc ở công ty thì pháp luật không quy định thời hạn mà bạn phải nộp nộp hồ sơ. Do đó, sau khi sinh con mà bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì có thể tự mình nộp hồ sơ lên cho cơ quan bảo hiểm để được giải quyết càng sớm càng tốt để đảm bảo quyền lợi của mình. Bạn có thể tham khảo thêm bài viết: Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi đã thôi việc mới nhất

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn đề: Nghỉ việc trước sinh được hưởng chế độ thai sản hay không? 

Nếu còn vướng mắc về Nghỉ việc trước sinh được hưởng chế độ thai sản hay không;  bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Online 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

->Cách tính chế độ thai sản khi nghỉ việc trước sinh?

luatannam