19006172

Nhổ răng có được bảo hiểm y tế chi trả không?

Nhổ răng có được bảo hiểm y tế chi trả không?

Nhổ răng có được bảo hiểm y tế chi trả không? Tôi có bảo hiểm y tế ở bệnh viện Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Bảo hiểm y tế này là tôi mua ở Ủy ban nhân dân phường. Tôi có 2 cái răng số 8 bị sâu nên muốn đi nhổ nhưng người nói bảo hiểm y tế có trả, người thì nói bảo hiểm y tế không chi trả nhổ răng khôn. Nhờ công ty luật tư vấn giúp tôi với ạ. Cảm ơn!Nhổ răng có được bảo hiểm y tế chi trảTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn về Nhổ răng có được bảo hiểm y tế chi trả; Tổng đài tư vấn xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại điều 21 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

“Điều 21. Phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:

a) Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

b) Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật.

2.Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.”

Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh do bác sĩ chỉ định.Theo thông tin mà bạn cung cấp thì bạn đi nhổ răng số 8 bị sâu nhưng bạn không nói rõ trong trường hợp này bạn có được bác sĩ chỉ định hay không nên quyền lợi bảo hiểm y tế của bạn được giải quyết như sau:

+ Nếu bạn được bác sĩ chỉ định phải nhổ răng sâu: bạn sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí nhổ răng theo mức hưởng được pháp luật quy định;

+ Nếu bác sĩ không chỉ định bạn phải nhổ răng sâu: bạn không được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí nhổ răng.

Nhổ răng có được bảo hiểm y tế chi trả

Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172 

Về mức hưởng, căn cứ theo quy định tại điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Do bạn mua bảo hiểm y tế ở Ủy ban nhân dân phường (bảo hiểm y tế theo hộ gia đình) nên mức hưởng của bạn là 80% khi bạn đi khám chữa bệnh đúng tuyến. Khi bạn đi trái tuyến thì tùy thuộc vào bạn đi khám ở bệnh viện thuộc tuyến nào thì mức hưởng của bạn sẽ theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 nêu trên.

 Trên đây là giải đáp của chúng tôi về vấn đề: Nhổ răng có được bảo hiểm y tế chi trả không?

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết: 

Quy định về mức hưởng BHYT khi đi nhổ răng số 8 đúng tuyến

Quyền lợi BHYT khi thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về Nhổ răng có được bảo hiểm y tế chi trả; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7:1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam