19006172

Sinh con mà không có giấy chuyển viện có được hưởng bảo hiểm y tế?

Nội dung câu hỏi:

Chào Tổng đài tư vấn! Em có chút thắc mắc muốn nhờ Tổng đài tư vấn giúp em là  Sinh con mà không có giấy chuyển viện có được hưởng bảo hiểm y tế. Tình huống của em như sau: Chị em tham gia BHYT và đăng ký khám chữa bệnh tại một Phòng khám Đa Khoa tại Hà Nội. Vậy khi chị em sinh em bé tại bệnh viện tỉnh ở Hà Nam mà không có giấy chuyển viện thì có được BHYT chi trả viện phí không? Em cảm ơn!Sinh con mà không có giấy chuyển việnTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Về sinh con mà không có giấy chuyển viện có được hưởng bảo hiểm y tế; chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Sinh con ở bệnh viện huyện không có giấy chuyển viện có được hưởng bảo hiểm y tế?

Căn cứ theo quy định tại điểm c Khoản 3, khoản 4 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

5. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều này.”

Như vậy, khi người có thẻ bảo hiểm y tế sinh con ở bệnh viện tuyến huyện vẫn sẽ được hưởng bảo hiểm y tế như đi sinh con đúng tuyến

Sinh con ở bệnh viện tỉnh không có giấy chuyển viện có được hưởng bảo hiểm y tế?

Căn cứ theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

Như vậy, người có thẻ bảo hiểm y tế khi sinh con, tức là điều trị nội trú, tại bệnh viện tuyến tỉnh không có giấy chuyển tuyến vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế giống như khi đi sinh con có giấy chuyển tuyến.

Sinh con ở bệnh viện trung ương không có giấy chuyển viện có được hưởng bảo hiểm y tế?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định như sau:

“Điều 22. Mức hưởng bảo hiểm y tế

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;”

Như vậy, khi người có thẻ bảo hiểm y tế đi sinh con (điều trị nội trú) tại bệnh viện tuyến trung ương mà không có giấy chuyển tuyến thì chỉ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 40% trên mức quyền lợi của thẻ bảo hiểm y tế đang sử dụng.

Sinh con mà không có giấy chuyển viện

Luật sư tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Chị của bạn khi đi sinh con ở bệnh viện tỉnh ở hà Nam vẫn được hưởng bảo hiểm y tế như bình thường mà không cần phải có giấy chuyển tuyến. Quyền lợi bảo hiểm y tế của chị bạn sẽ được tính kể từ thời điểm làm thủ tục nhập viện.

Trên đây là tư vấn về mức hưởng BHYT khi sinh con mà không có giấy chuyển viện. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết:

Nếu còn vướng mắc về sinh con mà không có giấy chuyển viện có được hưởng bảo hiểm y tế; bạn vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam