19006172

Tất cả các trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến theo quy định

Tất cả các trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến theo quy định

Khám, chữa bệnh đúng tuyến và khám, chữa bệnh trái tuyến là 2 vấn đề rất quan trọng đối với người tham gia bảo hiểm y tế. Vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung hướng dẫn dưới đây của chúng tôi để biết tất cả các trường hợp đi khám, chữa bệnh đúng tuyến theo quy định của pháp luật.chữa bệnh đúng tuyến

Tư vấn bảo hiểm y tế:

Về vấn đề chuyển tuyến đúng tuyến; Tổng đài tư vấn xin trả lời cho bạn như sau:

Căn cứ pháp luật Điều 6 Thông tư 30/2020/TT-BYT quy định như sau:

“Điều 6. Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến

Các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến bao gồm:

1. Người tham gia bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh đúng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế.

2. Người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh. Trường hợp trẻ em chưa có thẻ bảo hiểm y tế do chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy chứng sinh đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản này.

3. Người tham gia bảo hiểm y tế trong tình trạng cấp cứu được cấp cứu tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào trên phạm vi toàn quốc.

Bác sĩ hoặc y sỹ đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu đối với người bệnh, ghi vào hồ sơ bệnh án và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

4. Người tham gia bảo hiểm y tế được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định, bao gồm:

a) Được chuyển tuyến theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hồ sơ chuyển tuyến gồm giấy chuyển tuyến theo Mẫu số 6 ban hành kèm theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và các giấy tờ khác (nếu có);

b) Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, bao gồm: cấp cứu; đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh đang điều trị nội trú hoặc điều trị ngoại trú;

c) Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 04/2016/TT-BYT ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao.

5. Người tham gia bảo hiểm y tế có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú và khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 7 Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm lưu bản chụp giấy tờ quy định tại điểm này trong hồ sơ bệnh án điều trị của người bệnh đó.

6. Người có giấy hẹn khám lại trong trường hợp đã được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

7. Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

8. Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi sinh ra.”

Theo quy định nêu trên, có 8 trường hợp đi khám, chữa bệnh đúng tuyến theo quy định của pháp luật. Có thể tóm gọn lại 8 trường hợp này như sau:

1. Khám, chữa bệnh đúng nơi đăng kí khám, chữa bệnh ban đầu.

2. Khám, chữa bệnh trong trường hợp thông tuyến giữa trạm y tế tuyến xã, bệnh viện tuyến huyện và  phòng khám đa khoa trong địa bàn 1 tỉnh.

3. Khám, chữa bệnh trong tình trạng cấp cứu.

4. Người khám, chữa bệnh được chuyển tuyến theo quy định.

5. Khám, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với nơi đăng kí khám, chữa bệnh ban đầu.

6. Người khám, chữa bệnh đúng tuyến có giấy hẹn khám lại.

7. Người hiến bộ phận cơ thể cần điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

8. Trẻ em cần điều trị ngay sau khi sinh.

Như vậy, khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến theo 1 trong những trường hợp vừa nêu, người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hưởng quyền lợi tối đa theo mức hưởng của đối tượng mà mình tham gia bảo hiểm y tế.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Mọi thắc mắc liên quan tái khám sau cấp cứu có được coi là đúng tuyến chữa bệnh, xin vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

Trả lời

luatannam