19006172

Tính tiền BHXH một lần theo hệ số trượt giá năm 2020

Tính tiền BHXH một lần theo hệ số trượt giá năm 2020

Tính tiền BHXH một lần theo hệ số trượt giá năm 2020? Em nhận tiền lương hàng tháng là 8 triệu. Nhưng khi công ty trả sổ bảo hiểm xã hội cho em thì có ghi mức lương của em như sau: từ tháng 1/2016 đến tháng 12/2016 mức lương 2.900.000 đồng. từ tháng 1/2017 đến 672017 là 3.090.000 đồng. Từ tháng 8/2017 đến tháng 12/2017 là 3.250.000 đồng. Từ tháng 1/2018 đến 12/2018 là 3.600.000 đồng. Từ tháng 1/2019 đến tháng 2/2019 là 3.750.000 đồng. Vậy cho em hỏi nếu sang tháng 3 năm 2020 này em nộp hồ sơ nhận tiền BHXH một lần thì được tính hệ số trượt giá thế nào? Mức hưởng cụ thể của em là bao nhiêu? Em nộp hồ sơ đến đâu để được giải quyết.Theo hệ số trượt giá năm 2020

Tư vấn Bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về việc áp dụng hệ số trượt giá năm 2020

Căn cứ Điều 1 Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 1. Đối tượng áp dụng

1. Đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP bao gồm:

b) Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020…“.

Như vậy, hệ số trượt giá năm 2020 được áp dụng với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020. Do đó, nếu bạn nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần vào tháng 3/2020 thì bạn sẽ được áp dụng hết số trượt giá của năm 2020.

Thứ hai, tính mức hưởng BHXH một lần theo hệ số trượt giá năm 2020

Căn cứ Khoản 2 Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

“2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;”

Bên cạnh đó, Khoản 4 Điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định:

“Điều 19. Bảo hiểm xã hội một lần

4. Khi tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm

Trường hợp tính đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 trở đi để làm căn cứ tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần”.

Bạn cho biết bạn đóng bảo hiểm từ tháng 1/2016 đến hết tháng 2/2019. Tổng thời gian đóng này là 3 năm 2 tháng và sẽ được tính trong thành 3,5 năm đóng BHXH. Khi đó, mức hưởng BHXH của bạn là 3,5 x 2 tháng = 7 tháng bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Đồng thời, Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của bạn được xác định như sau:

Mbình quân tiền lương=Tổng số tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của các tháng đóng bảo hiểm xã hội


Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội

Ngoài ra, khi bạn tính mức bình quân tiền lương thì sẽ được nhân thêm hệ số trượt giá quy định tại bảng 1 Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH

Khi đó, mức bình quân tiền lương của bạn được tính như sau: 

Mức bình quân tiền lương của bạn = (2.900.000 x 12 x 1.10 + 3.090.000 x 7 x 1.06 + 3.250.000 x 5 x 1.06 + 3.600.000 x 12 x 1.03 + 3.750.000 x 2) = 3.406.678

Số tiền BHXH một lần bạn được nhận = 3.406.678 x 7 = 23.846.746 đồng.

Thứ ba, về nơi nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần

Căn cứ theo Điểm 1.1.3 khoản 1 Điều 2 Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định:

Điều 2. Phân cấp giải quyết, chi trả và quản lý người hưởng

1. Phân cấp giải quyết hưng các chế độ BHXH

1.2. BHXH huyện

1.2.3. Lập danh sách chi trả chế độ BHXH một ln do BHXH huyện chi trả; danh sách chi trả chế độ BHXH một lần do BHXH huyện giải quyết chuyn cơ quan Bưu điện chi trả; danh sách hỗ trợ ĐTKNN theo phân cấp thu.

Theo quy định trên, bạn nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần tại cơ quan BHXH huyện nơi bạn thường trú để được hưởng BHXH một lần. Bạn đăng ký thường trú tại nơi nào thì bạn nộp hồ sơ và nhận BHXH 1 lần tại cơ quan BHXH huyện đó. 

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ bảo hiểm xã hội trực tuyến 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

–> Tính mức hưởng BHXH một lần theo hệ số trượt giá mới năm 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét