19006172

Trẻ dưới 6 tuổi phẫu thuật thoát bị bẹn có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Nội dung câu hỏi:

Cho tôi hỏi: Trẻ dưới 6 tuổi phẫu thuật thoát vị bẹn có được hưởng bảo hiểm y tế không? Con tôi đăng ký thẻ bảo hiểm tại Bệnh viện đa khoa Điện Biên Phủ thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Cháu nhà tôi là bé gái. Hiện cháu được 30 tháng phải mổ thoát vị bẹn. Gia đình tôi cho cháu đi trái tuyến lên viện Nhi trung ương Hà Nội mổ, vậy cháu nhà tôi được hưởng chế độ của thẻ BHYT không ạ?Tư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấnVới trường hợp của bạn: Trẻ dưới 6 tuổi phẫu thuật thoát vị bẹn; chúng tôi xin trả lời cho bạn như sau:

Quyền lợi bảo hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi

Căn cứ quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014:

“Điều 22: Mức hưởng bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

a) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này. Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm;

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

a) Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;” 

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;

c) Tại bệnh viện tuyến huyện là 70% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2015; 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.”

Theo những quy định nêu trên, trẻ em dưới 6 tuổi khi đi khám, chữa bệnh đúng tuyến sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 100% chi phí thuộc phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế. Trường hợp trẻ dưới 6 tuổi đi khám, chữa bệnh trái tuyến sẽ được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế như sau:

– 40% điều trị nội trú ở bệnh viện tuyến trung ương.

– 100 điều trị nội trú ở bệnh viện tuyến tỉnh.

– 100% khi đi khám, chữa bệnh ở bệnh viện tuyến huyện.

Trẻ dưới 6 tuổi phẫu thuật thoát vị bẹn có được hưởng bảo hiểm y tế không?

Căn cứ quy định tại mục 503 Phụ lục III về Giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện Thông tư 22/2023/TT-BYT phẫu thuật thoát vị bẹn được thanh toán bảo hiểm y tế theo mức tiền là 2.655.00 đồng (Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu)

Tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Con bạn là đối tượng Trẻ dưới 6 tuổi phẫu thuật thoát vị bẹn có được hưởng bảo hiểm y tế ở mức 100% nếu đi đúng tuyến. trường hợp con của bạn là Trẻ dưới 6 tuổi phẫu thuật thoát vị bẹn trái tuyến trung ương (bệnh viện Nhi trung ương ở hà Nội) chỉ được hưởng quyền lợi 40%.

Nếu gia đình muốn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế 100% cho Trẻ dưới 6 tuổi phẫu thuật thoát vị bẹn thì gia đình đưa cháu tới bệnh viện nơi đăng kí khám, chữa bệnh ban đầu để làm thủ tục chuyển tuyến bảo hiểm y tế.   

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết sau: 

Trên đây là quy định của pháp luật về:Trẻ dưới 6 tuổi phẫu thuật thoát vị bẹn có được hưởng bảo hiểm y tế không. Mọi vấn đề thắc mắc liên quan đến bảo hiểm y tế, vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp.

luatannam