19006172

Chế độ khi người đồng thời là thương binh và thân nhân liệt sĩ mất

Chế độ khi người đồng thời là thương binh và thân nhân liệt sĩ mất

Bố tôi là cán bộ hưu trí hưởng lương hàng tháng đồng thời là thương binh suy giảm 61% và là thân nhân của liệt sĩ. Vậy, khi bố tôi chết thì được hưởng 3 lần tiền mai táng phí và 2 lần (nhân đôi) khoản tiền 3 tháng phụ cấp ưu đãi đúng không ạ? Xin cảm ơn!Đồng thời là thương binhTư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Về chế độ khi người đồng thời là thương binh và thân nhân liệt sĩ mất; chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ Khoản 4 và Khoản 5 Điều 6 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định như sau:

Điều 6. Nguyên tắc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng

4. Người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng quy định tại khoản 12 Điều 16 và khoản 1 Điều 31 của Pháp lệnh này chết thì người hoặc tổ chức thực hiện mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trường hợp thuộc nhiều đối tượng thì chỉ hưởng một trợ cấp mai táng.

Trường hợp các đối tượng quy định tại khoản này đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì hưởng trợ cấp mai táng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trường hợp đồng thời thuộc đối tượng được hưởng chế độ mai táng do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật khác thì hưởng một chế độ mai táng với mức cao nhất.

Theo quy định về Nguyên tắc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng nêu trên, khi bố bạn vừa là thương binh 61% vừa là thân nhân liệt sĩ mà chết sẽ được nhận 02 khoản là mai táng phí và trợ cấp tuất. Do đó, khi bố bạn thuốc nhiều đối tượng hưởng thì sẽ xác định như sau:

+) Đối với trợ cấp mai táng phí: 

Căn cứ tại Khoản 12 Điều 16 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định:

“Điều 16. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ

12. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết, trừ trường hợp đối tượng quy định tại khoản 10 Điều này chết.”

Bên cạnh đó, căn cứ tại Khoản 5 Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định:

“Điều 25. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

5. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.”

Theo đó, thân nhân của liệt sĩ và thương binh khi mất đều được nhận trợ cấp mai táng phí bằng 10 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chết. Do đó, bố bạn vừa là thân nhân liệt sĩ vừa là thương binh quy giảm 61% khả năng lao động thì chỉ được hưởng 1 loại trợ cấp mai táng phí với mức hưởng cao nhất. Như vậy, bố bạn mất chỉ được nhận 01 khoản trợ cấp mai táng phí là 10 lần mức lương cơ sở là 18.000.000 đồng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP.

+) Đối với tiền tuất:

Căn cứ tại Khoản 12 Điều 16 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định:

“Điều 16. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ

11. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng khi đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết, trừ trường hợp đối tượng quy định tại khoản 10 Điều này chết.”

Bên cạnh đó, căn cứ tại Khoản 2 và Khoản 4 Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định:

“Điều 25. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

2. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như sau:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

b) Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đạc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.

4. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng khi thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.”

Do bạn không nói rõ, bố bạn là thân nhân của liệt sĩ thì có đang hưởng trợ cấp hàng tháng của thân nhân liệt sĩ hay không nên chúng tôi chia thành 02 trường hợp như sau:

TH01: Bố bạn có đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của thân nhân liệt sĩ thì khi mất gia đình sẽ được nhận các khoản sau:

– Trợ cấp 1 lần bằng 03 lần mức trợ cấp hàng tháng của thân nhân liệt sĩ mà bố bạn đang nhận;

– Trợ cấp 1 lần bằng 3 lần mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng hiện hưởng khi bố bạn là thương binh 61% nhận khi còn sống;

– Thân nhân đáp ứng điều kiện tại Khoản 2 Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 nêu trên thì thân nhân được nhận trợ cấp tuất hàng tháng bằng 01 lần mức chuẩn.

TH01: Bố bạn có không hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của thân nhân liệt sĩ thì khi mất gia đình sẽ được nhận các khoản sau:

– Trợ cấp 1 lần bằng 3 lần mức trợ cấp, phụ cấp hàng tháng hiện hưởng khi bố bạn là thương binh 61% nhận khi còn sống;

– Thân nhân đáp ứng điều kiện tại Khoản 2 Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 nêu trên thì thân nhân được nhận trợ cấp tuất hàng tháng bằng 01 lần mức chuẩn.

Đồng thời là thương binh

Tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Kết luận: Tóm lại, khi bố bạn qua đời thì:

– Người tổ chức mai táng cho bố của bạn được nhận 01 suất mai táng phí do Ngân sách nhà nước chi trả.

– Đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần và trợ cấp tuất hàng tháng như nêu trên

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết:

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam