19006172

Chỉ được hỗ trợ dịch Covid-19 cho 1 đối tượng với mức hưởng cao nhất?

Chỉ được hỗ trợ dịch Covid-19 cho 1 đối tượng với mức hưởng cao nhất?

Xin chào tổng đài, cho em hỏi về vấn đề như sau: Gia đình tôi thuộc diện cận nghèo và 2 con tôi thuộc diện bảo trợ xã hội, thì khi nhận hỗ trợ do Covid-19 của Nhà nước thì con tôi được nhận cả 2 diện nêu trên hay chỉ một trong 2 thôi? Tại xã của tôi thì người ta thông báo là: Trong một gia đình nếu thuộc nhiều đối tượng như trên thì chỉ nhận hỗ trợ theo một đối tượng không được cả 2 đối tượng, như vậy xã tôi làm đúng hay sai? Vậy mức hưởng của đối tượng nào sẽ cao hơn? Và thủ tục có phải làm gì không? ong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn rất nhiều.Chỉ được hỗ trợ dịch Covid-19 cho 1 đối tượng

Hỗ trợ tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, chỉ được hỗ trợ dịch Covid-19 cho 1 đối tượng với mức hưởng cao nhất?

Căn cứ theo quy định tại Mục I Nghị quyết 42/2020/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

“Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

I. NGUYÊN TẮC

3. Việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên tại Nghị quyết này thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.”

Như vậy, theo quy định trên thì đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 02 chính sách trở lên tại Nghị quyết 42/2020/NQ-CP thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Gia đình bạn thuộc diện cận nghèo và 2 con bạn thuộc diện bảo trợ xã hội nên khi nhận hỗ trợ do Covid-19 của Nhà nước thì con bạn sẽ chỉ được nhận tiền hỗ trợ theo đối tượng có mức hưởng cao nhất.

Thứ hai, mức hỗ trợ đối với hộ cận nghèo và bảo trợ xã hội

Căn cứ theo quy định tại Mục II Nghị quyết 42/2020/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

“II. NỘI DUNG HỖ TRỢ

6. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

7. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.”

Như vậy, theo quy định trên thì đối tượng bảo trợ xã hội sẽ được nhận hỗ trợ với mức 500.000 đồng/người/tháng. Còn đối tượng hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Do đó, 2 con của bạn sẽ được nhận hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 theo đối tượng bảo trợ xã hội.

Thứ ba, về thủ tục nhận hỗ trợ đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

“Điều 12. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Phụ lục kèm theo Quyết định này; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.”

Như vậy, theo quy định trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát, xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Mẫu số 07 Phụ lục kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ cho 2 con của bạn khi thuộc đối tượng bảo trợ xã hội.

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn trực tiếp.

->ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC ĐỂ NGƯỜI DÂN NHẬN TIỀN HỖ TRỢ THEO NGHỊ QUYẾT

luatannam