19006172

Hồ sơ hưởng mai táng phí khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng mất năm 2023

Hồ sơ hưởng mai táng phí khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng mất năm 2023

Hồ sơ hưởng mai táng phí khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng mất năm 2023. Chào tổng đài tư vấn, tôi có một số câu hỏi nhờ tổng đài giải đáp ạ. Bà ngoại tôi là bà mẹ việt nam anh hùng có 2 người con liệt sỹ, bà mới từ trần đầu năm 2023. Tổng đài cho tôi hỏi là cách tính tiền mai táng phí như thế nào? Hồ sơ giải quyết chế độ này được quy định bao gồm những giấy tờ gì vậy ạ? Thân nhân có được hưởng trợ cấp gì thêm nữa hay không vậy ạ? Mong tổng đài tư vấn và hướng dẫn giúp tôi, tôi xin cảm ơn rất nhiều ạ.Bà mẹ Việt Nam anh hùng mất

Luật sư tư vấn Chế độ chính sách qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức hưởng mai táng phí khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng mất

Căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 như sau:

Điều 3. Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

1. Người có công với cách mạng bao gồm:

d) Bà mẹ Việt Nam anh hùng;”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 như sau:

Điều 6. Nguyên tắc thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng

4. Người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng quy định tại khoản 12 Điều 16 và khoản 1 Điều 31 của Pháp lệnh này chết thì người hoặc tổ chức thực hiện mai táng được hưởng trợ cấp mai táng theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; trường hợp thuộc nhiều đối tượng thì chỉ hưởng một trợ cấp mai táng.”.

Như vậy, dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bà ngoại bạn là bà mẹ việt nam anh hùng có 2 người con liệt sỹ, bà mới từ trần đầu năm 2023. Do đó, người tổ chức mai táng sẽ được nhận trợ cấp mai táng như các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Căn cứ khoản 2 Điều 66 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì trợ cấp mai táng bằng 10 lần lương cơ sở (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP lương cơ sở hiện tại là 1.490.000 đồng); tương đương 14.900.000 đồng.

Thứ hai, về hồ sơ nhận tiền trợ cấp mai táng phí

Căn cứ theo quy định tại Điều 122 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy đinh về trình tự, thủ tục giải quyết chế độ mai táng phí cho người có công khi từ trần như sau:

Bước 01: Cá nhân hoặc tổ chức thực hiện mai táng có trách nhiệm lập bản khai theo Mẫu số 12 Phụ lục I Nghị định này kèm bản sao được chứng thực từ giấy báo tử hoặc trích lục khai tử, gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi địa phương quản lý hồ sơ người có công.

Trường hợp người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế chưa hưởng trợ cấp một lần mà chết thì kèm theo bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ quy định tại Điều 65 Nghị định này gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cấp giấy báo tử.

Trường hợp người có công giúp đỡ cách mạng chưa hưởng trợ cấp ưu đãi mà chết thì kèm theo bản sao được chứng thực từ một trong các giấy tờ quy định tại Điều 68 Nghị định này gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cấp giấy báo tử.

Bước 02: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm xác nhận bản khai và lập danh sách gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 03: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập danh sách kèm giấy tờ theo quy định gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 04: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm ban hành quyết định chấm dứt chế độ ưu đãi đối với người có công theo Mẫu số 72 Phụ lục I Nghị định này; ban hành quyết định giải quyết trợ cấp mai táng theo Mẫu số 74 Phụ lục I Nghị định này; thực hiện ghép, lưu hồ sơ.

Thứ ba, về trợ cấp đối với thân nhân khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng mất

Căn cứ theo quy định tại Điều 19 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 như sau:

Điều 19. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng

1. Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

2. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng chết.

3. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng chết

4. Bảo hiểm y tế đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình.”

Theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Khi bà ngoại bạn là Bà mẹ Việt Nam anh hùng mất thì đại diện thân nhân sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng ba tháng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi.

Trên đây là bài viết về vấn đề Hồ sơ hưởng mai táng phí khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng mất năm 2023.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ chính sách trực tuyến 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Người nhận trợ cấp một lần và hiện vật khen thưởng của Bà mẹ Việt Nam anh hùng

luatannam